29.10.2019

Ikääntynyt, kulunut tai likainen sähkölaite tai -asennus voi aiheuttaa tulipalon tai tapaturman. Sähköstä syttyy vuosittain Suomessa noin 2 500 sähköpaloa eli tulipaloa, johon palokunta hälytetään paikalle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -oppaan, joka antaa käytännön neuvoja siihen, kuinka seurata ja ylläpitää sähkölaitteiston kuntoa.

Jotta koti pysyy turvallisena, on sähkölaitteiston eli sähkölaitteiden ja -asennusten kuntoa tarkkailtava ja laitteistoa huollettava säännöllisesti. Havaitut viat ja puutteet on korjattava. Sama pätee vapaa-ajan asuntoon.

– Kuluttajalla voi olla kuvitelma, että sähkölaitetta voi käyttää huoletta maailman tappiin. Todellisuudessa sähkölaitteet kuluvat käytössä ja tulevat käyttöikänsä päähän. Jos niiden kuntoa ei tarkkaile ja huolto jää tekemättä, kasvaa laitteesta aiheutuvan tulipalon riski, toteaa ylitarkastaja Jukka Lepistö Tukesista.

Sähkölaitteiden tavoin kodin kiinteät sähköasennukset vaativat seurantaa, kunnossapitoa ja huoltoa. Ne eivät toimi ikuisesti, vaan tulevat käyttöikänsä päähän samalla tavoin kuin esimerkiksi vesiputkistot tai ikkunat ja ovet.

Sähköasennusten osiin kertynyt pöly, lika tai kosteus lisäävät valokaaren ja sähköpalosyttymisen vaaraa. Mekaaniset vauriot, kuten valokatkaisijoiden ja pistorasioiden kansien rikkoontuminen ja johtojen vauriot, aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.

– Kodille kannattaa teettää kuntotarkastus sähköalan ammattilaisella asuntokaupan yhteydessä tai silloin, jos asennukset ovat iäkkäitä tai jos muuten epäilee niiden kuntoa. Esimerkiksi iäkkäämmissä rakennuksissa on käytössä 1950- ja 60-lukujen kangas- ja peltipäällysteisiä asennusjohtoja, jotka saattavat olla hyvin hauraita. Iäkkäät sähkökeskusten komponentit tai esimerkiksi valokatkaisijat ja pistorasiat saattavat aiheuttaa tapaturmariskin, kertoo ylitarkastaja Esko Iivonen Tukesista.

Likaantunut sähkölaite voi aiheuttaa tulipalon

Sähköstä vuosittain syttyneistä tulipaloista 950 eli noin kaksi viidestä johtuu tavalla tai toisella liedestä. Tulipalo johtuu usein siitä, että liettä on käytetty huolimattomasti. Syynä voi olla myös kunnossapidon laiminlyönti.

– Liesituulettimeen kertyy ajan saatossa ruoanlaitosta rasvaa ja likaa. Liesituuletin pitäisi puhdistaa säännöllisesti. Liedellä syttynyt tulipalo leviää helposti liesituulettimeen, kun tuulettimen sisäpinnoille kertyneet epäpuhtaudet syttyvät palamaan, kertoo Lepistö.

– Turvallisuuden edistämisen kannalta olisi hyödyllistä saada nykyistä tarkempi tieto siitä, ovatko palot mahdollisesti alkaneet liesituulettimesta vai liedestä. Vanhoissa liesituulettimissa komponentit, mm. liukukytkimet, saattavat likaantua sisäpuolelta kohtalokkaasti. Vanha sähkölaite on aina riski. Jos epäilee sen kuntoa, kannattaa tarkastuttaa laite sähköalan ammattilaisella, sanoo Lepistö.

Käytännön neuvoja Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -oppaasta

Asujan avuksi Tukes on julkaissut Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -oppaan. Opas antaa käytännön neuvoja siihen, kuinka pitää kodin tai kiinteistön sähköasennukset ja -laitteet turvallisina ja kuinka seurata sähköjärjestelmän kuntoa. Opas on tarkoitettu jokaiselle kodin turvallisuudesta huolehtivalle.

Opassivulta löydät Kodin sähköturvallisuuden tarkistuslistan, jonka avulla voit käydä läpi oman asuntosi sähköturvallisuutta.

Asuinhuoneiston omistaja tai vuokralainen on lain mukaan vastuussa siitä, että sähköasennukset ja -laitteet ovat kunnossa ja turvallisia käyttää.

Muista perussäännöt

– Käytä sähkölaitteita oikein ja vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja paikoissa.

– Noudata käyttöohjeita ja huolehdi, että laitteiden käyttöympäristö säilyy ohjeiden mukaisena.

– Huolehdi riittävästä kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta.

– Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä ja huollata viallinen sähkölaite tai vaihda se uuteen.

– Muista varovaisuus sähkön kanssa, erityisesti kosteissa tiloissa ja ulkona.

– Perehdy riittävästi laitteiden ja asennusten ominaisuuksiin.

– Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä sähkötöissä ammattilaista.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jukka Lepistö, sähkölaitteet, p. 029 5052 460

Ylitarkastaja Seppo Niemi, sähkölaitteet, p. 029 5052 167

Ylitarkastaja Esko Iivonen, sähköasennukset, p. 029 5052 004

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi