Tietosuoja

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99 10§) Luotu: 28.8.2006 Päivitetty: 17.12.2009

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä on Sähköinfo Oy (Harakantie 18b, 02600 Espoo). Yhteyshenkilönä toimii Satu Lehtonen satu.lehtonen@stul.fi puh. 09 54761418. Rekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Business DataBases (Tekniikantie 12, 02150 Espoo tuki@bdb.fi).

Tietojen käyttö

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Keräämme tietoja myös potentiaalisesta jäsen- ja asiakaskunnasta.

Annettuja yhteystietoja voidaan käyttää Sähköinfo Oy:n suoramarkkinoinnissa mikäli sitä ei erikseen ole kielletty.

Rekisteriin tallennettavat tiedot on tarkemmin kuvattu rekisteriselosteessa.

Tietojen suojaaminen

Annettuja tietoja suojataan verkossa käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Annetuista tiedoista syntyvän rekisterin suojaus on kuvattu rekisteriselosteessa.

Tietojen luovutukset

Emme luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.

Tietojen tarkistaminen ja muuttaminen, suoramarkkinointikiellot ja yhteydenpitovalinnat

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa rekisterinhoitajalta 09 54761411, pirjo.kejonen@stul.fi. Voitte myös ilmoittaa muutoksista ja yhteydenpitovalinnoista rekisterinhoitajillemme. Teillä on oikeus tulla paikan päälle katsomaan itseänne koskevat rekisteritiedot.

Tuotetilauksien yhteydessä suoramarkkinointikiellosta on ilmoitettava tilauksen lisätiedoissa.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Sähköinfo Oy Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy

Harakantie 18b, 02600 ESPOO, puh. 09 547610, stul@stul.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Satu Lehtonen 09 54761418, satu.lehtonen@sahkoinfo.fi

Rekisterin nimi

STULin jäsen- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään rekisteriin asiakassuhteiden ja jäsenasioiden hoitoa varten sekä palveluiden tuottamiseen ja tarjontaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään niitä henkilötietoja, joita henkilö voi palvelussa täyttää. Tilausten kannalta pakollisia kenttiä ovat nimi ja osoitetiedot. Henkilöllä on mahdollisuus ilmoittaa itseään koskevia lisätietoja, jotka kirjataan rekisteriin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yhteydenpitovalinnat, erikoisruokavaliotiedot, vastuualueet ja kiinnostuksen kohteet.

Rekisteriin kerätään tapahtumahistoriaa henkilön tilaamien tuotteiden sekä kyseistä henkilöä koskevien markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvien toimenpiteiden perusteella.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä ylläpidetään ja täydennetään seuraavin tavoin: 1. Rekisterinpitäjä ylläpitää Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenyyksiä. 2. Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenet ilmoittavat avainhenkilöitään jäsenrekisteriin ja ovat jäsenyydellään hankkineet jäsenoikeudet koko henkilöstölleen (yhtiöllä sama y-tunnus). 3. Jos henkilö on työsuhteessa jäsenorganisaatioon, hän liittyy Sähkö- ja teleurakoitsija STUL ry:n jäsenyyden piiriin ilmoittamalla tietonsa. 4. Henkilö voi liittyä markkinointirekisteriin tekemällä tuotetilauksen tai ilmoittamalla yhteystietonsa rekisterinpitäjälle. 5. Rekisterinpitäjä saattaa myös hankkia käyttöönsä rekisteritietoja kolmansilta osapuolilta. Nämä tiedot hankitaan organisaatiotietietojen sekä henkilöiden asemaan ja työtehtäviin liittyvien ominaisuuksien perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Emme luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille, mutta tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden kanssa yhteismarkkinoinnissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja tietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.