Sähköurakoihin soveltuvia sopimuslomakkeita

Vakiosisältöiset sopimuslomakkeet helpottavat sähköurakan tilaamista. Tarjouspyynnön tekeminen valmiille lomakkeelle helpottaa saatujen tarjousten vertailua.

Pienremontin sopimus

RYS, Rakennusalan töitä koskevat sopimukset ja lomakkeet

Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus

Rakennusalan töitä koskeva tarjous

Liite A Kiinteä urakkahinta ja sen maksaminen

Liite B Urakkahinta perustuu laskutyönä tehtyihin tunteihin

Liite C Muu hinnoitteluperuste

Kuluttajasopimuslomake laskutöihin

Laskutyösopimuslomake

REYS, Rakennusalan erikoistöitä koskevat sopimukset ja lomakkeet

Rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset sopimusehdot

Rakennusalan erikoistöitä koskeva sopimus

Rakennusalan erikoistöitä koskeva tarjous