REYS_rakennusalan_erikoistoita_koskeva_tarjous_062023_suojattu