Palvelun tuottajat

Palvelua ylläpitää 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen ovat lisäksi osallistuneet

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry

Sähkösuunnittelijat NSS ry

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ry

Energiateollisuus ry

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Paula Ihamäki, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, paula.ihamaki@stul.fi, puh. 041 451 5482