Palvelun tuottajat

Palvelua ylläpitää

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen ovat lisäksi osallistuneet

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry

Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry

Sähkösuunnittelijat NSS ry

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ry

Energiateollisuus ry

Lisätietoja

Viestintä- ja markkinointijohtaja Riikka Friman, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, riikka.friman@stul.fi, puh. 050 314 2813