Taloyhtiön sähköistyksen kuntoarviointi ja kuntotutkimus

Kuntoarvio antaa lisätietoja kiinteistön sähköistyksen kunnosta ja energiatehokkuudesta. Saman ikäisten talojen sähköjärjestelmissä voi olla suuria eroja.

Kuntoarvio koostuu yleensä vain sähköjärjestelmän aistinvaraisesta tarkastuksesta. Kuntoarvioinnissa arvioidaan sähkölaitteiden teknistä elinikää, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja mahdollista korjaustarvetta.

Tuomas Virtanen.

Tuomas Virtanen.

Insinööritoimisto Raksystems Anticimexin kuntoarvioijan, sähköinsinööri Tuomas Virtasen mukaan aikoinaan paremmin tehty sähköverkko voi olla edelleen hyvässä käyttökunnossa, mutta vastaavasti halvalla ja nopeasti tehty sähköistys voi olla jo elinkaarensa päässä.

– Varsinkin 1970-luvulla rakennetuissa taloissa voi olla suuriakin eroja jopa päälle päin saman näköisten rakennusten välillä, Virtanen kertoo.

Tavallisen asukkaan on vaikea itse arvioida sähkölaitteiston todellista kuntoa, mutta jo nopeallakin, sähköalan ammattilaisen tekemällä, kuntoarvioinnilla saadaan nopeasti ja edullisesti lisätietoja sähköverkon turvallisuudesta ja mahdollisesti tulevien remonttien odotettavissa olevista aikatauluista.

Kuntoarvioija voi tarvittaessa suositella tarkemman kuntotutkimuksen tekemistä taloyhtiölle. Sähköteknisellä kuntotutkimuksella tarkoitetaan kiinteistön sähköjärjestelmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten tehtävää selvitystyötä ja kirjallista raporttia, johon varsinainen korjaussuunnittelu tai toteutus tulee perustumaan.

Kuntotutkimuksessa sähköjärjestelmien ja -laitteiden kuntoa ja teknistä toimivuutta selvitetään silmämääräisen havainnoinnin lisäksi erilaisin mittauksin ja toimintakokein. Sen avulla saadaan täsmälliset tiedot järjestelmien tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta jne.