SÄHKÖLAITTEISTON KUNTOTUTKIMUS PUREUTUU LÄHEMMIN LAITTEISIIN TAI NIIDEN OSIIN

Aivan kuten rakennuksen eri rakenteille, voidaan kuntotutkimus tehdä myös sähkölaitteistolle tai sen osalle.

Sähkölaitteiston kuntotutkimus voidaan tehdä monestakin syystä: halutaan tietää laitteiston jäljellä oleva elinkaari, laitteiston käyttötarkoitus muuttuu tai käyttäjä vaihtuu joko kiinteistökaupan tai vuokraamisen yhteydessä.

Laitteiston energiatehokkuutta halutaan mahdollisesti selvittää tulevien hankintojen ja korjausten perustaksi.

Tietotekniset järjestelmät jäävät yleensä sähköjärjestelmiä nopeammin vanhoiksi, eivätkä ne enää palvele käyttötarkoitustaan, jolloin on hyvä selvittää, mitä toimenpiteitä on järkevää tehdä ja millä aikataululla.

Kuntotutkimus eroaa kuntoarviosta erityisesti siten, että kuntotutkimus tehdään tarkemmin ja se pitää sisällään sovittuja mittauksia ja mahdollisia näytteenottoja ja niiden laboratoriotutkimisia. Molemmista tehdään pöytäkirja, mutta kuntotutkimuspöytäkirja on kattavampi kattavamman ja tarkemman selvityksen myötä.