SÄHKÖKATSELMUS – TOIMINTAMALLI SÄHKÖKUNNOSSAPITOON

Yritysten toimi- ja tuotantotilojen sähköasennusten ja sähkölaitteistojen säännöllinen tarkastaminen ja havaittujen puutteiden korjauttaminen on olennainen osa yrityksen riskien hallintaa.

Sähkökatselmus on systemaattinen, kiinteistöjen kaikki sähköistykset ja sähkölaitteistot kattava sähköistysalan ammattilaisen tekemä tarkistus.

Sähkökatselmuksen tarkoituksena on auttaa sähkölaitteiston haltijaa täyttämään sähköturvallisuuslain asennuksille ja laitteille asettamat vaatimukset, selvittää käytettävyyteen liittyviä riskejä sekä parantaa energiatehokkuutta.

Urakoitsija kirjaa tekemänsä havainnot sähkökatselmuslomakkeelle ja niiden yhteyteen myös puutteiden korjaamisen toimenpide-ehdotukset kiireellisyysjärjestyksessä. Kun katselmus on tehty ja havaitut turvallisuuspuutteet korjattu, asiakas saa tästä todistuksen.

Todistusta vastaan voi saada vakuutusyhtiöistä etuja esimerkiksi vahinkotapahtumaan liittyen.