LÄMPÖKUVAUS PALJASTAA PIILEVÄT RISKIT

Jos sähkölaitteet turvallisuus herättää epäilyksiä, on asia aina parempi varmistaa sähköalan ammattilaisella kuin ottaa turhia riskejä.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston kunnosta huolehtiminen on aina laitteiston omistajan vastuulla.

Merkittävä osa sähköpaloista saa alkunsa sähkökeskuksista. Käytössä olevien sähkökeskusten tarkastuksissa voi käyttää apuna lämpökuvausta.
Sähkölaitteiston lämpökuvauksen avulla on mahdollista huomata paloriskejä, jotka jäisivät muuten huomaamatta.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Vaikka itse kuvausvälineistö on käytännössä samaa kuin rakennusten lämpökuvauksessa, kuvaajan on tunnettava sähkölaitteiston toimintaa ja eri komponenttien sallittuja lämpenemiä.

Maallikko ei myöskään voi poistaa sähkölaitteistojen kosketussuojia ja avata kotelointeja, joka on usein välttämätöntä kuvauksen suorittamiseksi.

Sekä sähkölaitteiden lämpökuvaajaksi että kuntotutkijaksi kannattaa valita aina työnsä osaava sähköalan ammattilainen.

Ammattitaito on helpointa varmentaa Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämistä pätevyyksistä. Merkittävällä osalla sähköalan ammattilaisista on nykyisin jokin SETI:n myöntämä pätevyys. SETI:n sertfioimat sähkölaitteistojen kuntotutkijat ja lämpökuvaajat on listattu SETIPro-sivuilla.