Itse tehtävät sähkölaitteiden tarkastukset

Kodin sähkölaitteet kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Viallisen laitteen korjaamien kuuluu kuitenkin aina ammattilaiselle.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteet on korjattava niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Tästä syystä sähkölaitteiden korjaaminen on sähkötyötä, joka edellyttää vähintään SP3-urakointioikeuksia ja korjaustyötä tekevältä riittävää sähköalan ammattitaitoa.

Sulakkeet ja sähkökeskus

 • Tarkista, että vaihdettavat tulppasulakkeet ovat ehjät ja oikeankokoiset, ja että varokekansien lasit ja posliiniosat ovat ehjät. Puuttuvan lasin tai murtuneen posliinikierteen johdosta sormi voi osua jännitteiseen osaan. Pidä varalla oikean kokoisia sulakkeita. Jos sulake palaa usein, on laitteistossa vikaa tai ylikuormitusta.
 • Jos automaattisulakkeet laukeavat toistuvasti, voi vian aiheuttajaa etsiä pistorasiaryhmistä irrottamalla laitteita pistorasioista. Laitteissa ei välttämättä tarvitse olla vikaa, vaan niitä on liikaa (ylikuormitus).
 • Tarkista, että sähkökeskuksen eteen on vapaa pääsy eikä sen edessä ole käyttöä haittaavaa tavaraa. Varmista, että keskus ei ole alttiina vedelle, lialle tai pölylle.
 • Katso, että keskus ei ole ulkoisesti vaurioitunut, ja että kaikki osat ovat hyvin kiinnitetty. Jos keskuksessa havaitaan merkkejä liiallisesta lämpenemisestä, kuten tummuneita kaapeleita tai värimuutoksia, on laitteisto huollettava.
 • Pääkytkimen käyttövipu, ja kytkimien ja sulakkeiden vaikutusalueet (mihin tiloihin tai laitteisiin sulake vaikuttaa) on tärkeää merkitä huolella. Jos ryhmät on merkitty vain numeroin, tulee mukana olla kaavio tai luettelo, josta lisätiedot ilmenevät.

Pistorasiat, kytkimet ja johdot

 • Tarkasta, että pistorasiat ja kytkimet ovat hyvin kiinnitettyjä, ja suojakannet ovat ehjiä ja puhtaita pölystä, liasta tai rasvasta. Johdon päässä irrallaan roikkuva pistorasia tai kytkin on vaarallinen, koska johto voi helposti irrota jännitteisenä.
 • Katso, että kosketinaukkojen tai pistotulpan tappien ympärillä ei näy mustumista. Mustuminen on merkki löysästä liitoksesta, joka voi pahimmillaan aiheuttaa tulipalon. Myös rasiasta kuuluva sirinä tai kipinöinti voi olla merkki löysästä liitoksesta.
 • Sähkölaitteiden liitäntäjohtojen sekä jatkojohtojen tulee olla ehjiä niin sisällä kuin ulkotiloissa. Tarkista, että johtoja ei ole ’viritelty’ esimerkiksi pistotulppia vuolemalla.
 • Liitäntäjohtojen taivutussuojien tulee olla ehjiä, eikä johtojen ulkovaipassa ei saa olla murtumia tai halkeamia. Jos yksittäiset johtimet, liitinruuvit tms. osat näkyvät, on johto heti vaihdettava tai korjattava. Johtoja ei saa paikkailla teipillä tai eristysnauhalla.
 • Varmista, että eri käyttöpaikoissa käytetään niihin sopivia johtoja. Katso, että johtoja ei ole sijoitettu kulkuväylälle tai muuhun vauriolle alttiiseen paikkaan.
 • Jatkojohdoilla ei tulisi korvata kiinteitä asennuksia. Kiinteät asennukset ovat kestävämpiä ja paremmin suojattuja.

Valaisimet

 • Tarkista, että valaisimet ovat ehjiä. Palanut lamppu kannattaa vaihtaa heti uuteen.
 • Älä vaihda valaisimeen suuritehoisempaa lamppua, kuin siinä ilmoitettu maksimiteho.
 • Vaihda vilkkuva tai sammunut loistelamppu heti. Vaihda samalla myös valaisimessa oleva sytytin. Päistään hehkuva loisteputki kuormittaa jatkuvasti valaisimen muita osia aiheuttaen palovaaran.
 • Tarkista, että halogeenilamput eivät ole liian lähellä palavaa materiaalia. Halogeenilamppujen vähimmäisetäisyys palavaan materiaaliin on ilmoitettu valaisimessa tai sen käyttöohjeessa.

Liesi

 • Tarkista, että liesi on siisti ja sen liitoskaapelin kumieriste ehjä.
 • Jos perheessä on lapsia, huolehdi että liedessä on kaatumiseste. Myös liesisuojus on hyvä turvaväline.

Sähkölämmittimet ja -patterit

 • Varmista, että lämmittimen ympärillä on riittävästi ilmankiertotilaa.
 • Lämmitin ei saa olla kosketuksissa palavaan materiaaliin.
 • Varmista, että lämmitin ei ole liian pölyinen, rasvainen tai likainen.

Sähkökiuas

 • Tarkista, että kiukaan ohjausautomatiikka toimii oikein, ja että kiuas kytkeytyy pois päältä halutun ajan jälkeen.
 • Varmista, että kaapelit ovat ehjiä.
 • Sauna ei ole oikea paikka pyykkinaruille. Kiukaan yläpuolella ei saa olla mitään ylimääräistä.
 • Tarkista, että kiukaan suojaetäisyydet lauteisiin, kaiteisiin ja muihin rakenteisiin ovat kiukaan asennusohjeen mukaiset.
 • Anna kiukaan lämmetä saunomisen jälkeen vielä jonkin aikaa, jolloin kosteus poistuu kiukaasta ja vastukset kestävät pitempään. Vaihda kivet valmistajan ohjeen mukaan.

Pesukone

 • Seuraa, että pesukone toimii moitteetta. Ohjelmakoneiston vikaantuminen voi aiheuttaa palon tai vesivahingon.
 • Huollata reistaileva kone välittömästi.
 • Puhdista pesukoneen nukkasihti säännöllisesti.

Jääkaappi ja pakastin

 • Katso, että laite toimii moitteettomasti.
 • Varmista, että laitteen ylä- ja alapuolella on riittävästi ilmankiertotilaa.
 • Kylmälaitteen takaa on hyvä imuroida pölyt säännöllisin väliajoin, esimerkiksi sulatuksen yhteydessä.

Muut sähkölaitteet

 • Tarkista, että sähkölaitteet toimivat oikein. Ne ovat puhtaita, pölyttömiä ja niiden johdot ovat ehjiä.
 • Viallinen laite on aina sähköisku- tai paloriski. Huollata laite sähkölaitekorjaajalla tai vaihda se uuteen.
 • Pidä sähkölaitteiston käyttö- ja huolto-ohjeet tallessa yhdessä paikassa.

Palovaroitin

 • Varmista, että palovaroittimia on riittävästi, ja että ne on oikein asennettu.
 • Jokaisessa asuinkerroksessa tulee olla vähintään yksi varoitin 60 neliömetriä kohden.
 • Testaa palovaroittimen toiminta testausnapista.
 • Tarkista, että alkusammutusvälineet ovat kunnossa ja helposti saatavilla. Sammutuspeite on hyvä sammutusapu kaikkiin koteihin. Käsisammutin on tehokkain alkusammutusväline.