HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSOPIMUS VARMISTAA SÄÄNNÖLLISET HUOLTOTOIMENPITEET

Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla kiinteistön haltija välttää yllättävät kulut sekä varmistaa laitteiston turvallisen käytön ja korkean käytettävyysasteen.

Kunnossapitosopimusta voidaan pohjustaa tekemällä sähkökatselmus. Sitä käytetään apuna, kun sovitaan tavoitteista ja suunnitellaan toimenpiteet joilla säädösten mukaiset vaatimukset saavutetaan.

Solmimalla kunnossapitosopimus sertifioidun sähkökunnossapitoyrityksen kanssa varmistutaan siitä, että laitteistosta pidetään huolta säännöllisillä tarkastuksilla ja korjataan tarkastuksissa löytyneet puutteet.

Jatkuva sähkökunnossapito varmistaa sen, että

– sähkölaitteisto pysyy kustannustehokkaana,  turvallisena ja toimintavarmana
– sähkölaitteisto palvelee tarpeita ja on asianmukainen
– sähkölaitteisto ja kiinteistö säilyttää arvonsa
– käyttökatkoja ei laitevikojen takia tule tai niihin on varauduttu
– vasteajat pysyvät maltillisina
– yllättävien lisäkustannusten todennäköisyys pienenee.

Sertifioidut sähkökunnossapitoyritykset löytyvät omalla kriteerillään SETIPro -palvelusta.