Sähköistyksen kuntokartoitus antaa lisätietoa sähköasennusten tilasta

Sähköistyksen kuntokartoitus on toimenpide, jonka avulla selvitetään systemaattisesti kiinteistön tai huoneiston kiinteiden sähköasennusten tila. Kuntokartoituksen avulle selvitetään esimerkiksi:

  • Mitkä asiat ovat sähköistyksessä kunnossa
  • Onko sähkölaitteistoissa ihmisille tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavia vikoja tai puutteita
  • Millä tavoin sähköistyksen tasoa on mahdollista parantaa
  • Millä tavoin kodin tai kiinteistön energiatehokkuutta on mahdollista parantaa

Kuntokartoitus on hyvä teettää kodissaan tai toimi- ja tuotantotiloissaan säännöllisin väliajoin, jolloin varmistutaan siitä, että sähköasennukset ovat toimintakuntoisia. Kuntokartoituksella voidaan myös ennaltaehkäistä mahdollisia ongelma- tai vaaratilanteita, kun vialliset tai puutteelliset sähköasennukset havaitaan hyvissä ajoin.

Asukkaalle tai muulle sähkölaitteiston haltijalle annetaan myös tietoa tilan energiatehokkuutta, turvallisuutta ja toimivuutta lisäävistä sähköistysratkaisuista. Kuntokartoitus voi myös olla siis avuksi selvitettäessä sähköistyksen uusimistarvetta.

Kodin sähköistyksen kuntokartoituksesta käytetään myös nimitystä Sähkötesti.

Yrityksen toimi- ja tuotantotilojen sähköistyksen kuntokartoitus on nimeltään Sähkökatselmus.