KULUNVALVONTA- JA TYÖAJANSEURANTAJÄRJESTELMÄT

Kulunvalvontajärjestelmillä ohjataan ja valvotaan kiinteistön kulkuaukkojen (ovet, hissit ja portit) käyttöä kulkuoikeuksien ja aikavyöhykkeiden perusteella.

Järjestelmää käytetään henkilökohtaisella tunnistimella. Kulunvalvontajärjestelmän päätarkoitus on kulunohjaus ja -rajoitus, joka kohdistuu sekä ulkopuolisiin että yrityksen omaan henkilökuntaan.

Järjestelmä voi lähettää ja vastaanottaa tietoja muista kiinteistön järjestelmistä esimerkiksi murtoilmaisujärjestelmä-, porttipuhelin- ja kameravalvontajärjestelmistä.

Hälytystiedot luvattomasta kulusta voidaan tarvittaessa siirtää esimerkiksi murtoilmaisujärjestelmään, josta ne edelleen siirretään esimerkiksi vartiointiliikkeeseen.

Kulunvalvonnan yhtenä tavoitteena on korvata mekaaniset avaimet sähköisillä tunnisteilla, jotta mekaanisten lukkojen sarjoitus saadaan yksinkertaiseksi, edulliseksi ja harvoin uusittavaksi.

Kulunvalvontajärjestelmän suurimpia etuja on, että kadonnut kulkutunniste (esim. kortti- tai -avainperämallinen) voidaan poistaa järjestelmästä ja uusi voidaan antaa käyttäjälle tarvitsematta tehdä muutoksia avainten sarjoitukseen.

Työajanseurantajärjestelmillä tallennetaan työaikatapahtumia sekä tehdä näiden perusteella työajan laskentaa ja raportointia.

Työajanseurantaohjelmistot ovat monipuolisia. Työajanseuranta ohjelmat ottavat huomioon liukuvan työajan, ylityöt, vuorotyön jne. Lisäksi eräitä toimialoja varten on kehitetty omia työaikaohjelmistoja kuten vähittäiskaupan ohjelmistot.

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän käyttöä vaativia viranomaismääräyksiä ei ole olemassa. Järjestelmää suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon henkilötietolaki sekä laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Lisätietoja

Sähköinfo Oy on kustantanut ST-käsikirjan 11 Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät sekä kortin ST 98.58 Kulunvalvonta- työajanseurantajärjestelmät käyttö, ylläpito ja huolto

www.sahkoinfo.fi