PALOHÄLYTYKSET

Paloturvallisuus on henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden perusta, johon ei aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Yksi todennäköisimmistä kiinteistöä uhkaavista vaaroista on tulipalo ja sen sattuessa aineellisten menetysten riski on suuri, henkilövahinkoriskiä unohtamatta.

Paloilmoitin

Paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta ja laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin käsittää ilmoitinkeskuksen, teholähteet, ilmaisinpiirit ja niihin liitetyt paloilmaisimet ja painikkeet, hälyttimet sekä automaattisen ilmoituksensiirtojärjestelmän ja se on liitetty Hätäkeskukseen.

Paloilmoittimeen voi liittyä myös muiden pelastustöitä helpottavien laitteiden toimintailmoituksia ja toiminnaltaan samantasoisia ohjausvirtapiirejä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tehtävänä on pitää rekisteriä alalla toimivista tarkastuslaitoksista sekä asennus- ja huoltoliikkeistä. Tukes järjestää ”Laki pelastustoimen laitteista 10/2007” -mukaisen paloilmoittimen asennus- ja huoltoliikkeen vastuuhenkilön pätevyyteen oikeuttavan paloilmoitintutkinnon. Tutkinnot toteutuksesta vastaa Inspecta Oy.

Sähköinfo Oy on kustantanut ST-ohjeisto 1 Paloilmoittimen suunnittelu- asennus, huolto ja kunnossapito sekä on julkaissut kortin ST 662.10 Paloilmoitinjärjestelmät, Tekninen suunnittelu- ja asennusohje

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmien ensisijaisena tehtävänä on ohjata ja varoittaa kiinteistössä tai sen ulkotiloissa olevia henkilöitä ja henkilökuntaa niin, että ihmisten ohjaaminen voidaan hoitaa järjestelmällisesti ennalta laadittujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti.

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmiä käytetään hyvin usein myös yleisäänentoistojärjestelmänä. Paloilmoittimeen liitetty poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä tuottaa joko käsikäyttöisesti tai automaattisesti palohälytysäänimerkin tai -ääniviestin rakennuksessa.

Myös pelastusviranomaiset voivat antaa selkeitä ohjeita, evakuoida ihmisiä alueittain ja ilmoittaa evakuoinnin lopettamisesta sanallisina viesteinä.

Sähköinfo Oy on kustantanut ST-ohjeisto 21 Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät