MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ

Murtoilmaisujärjestelmät ovat paloilmoitinjärjestelmien jälkeen yksi yleisimmistä toimitilakohteisiin hankituista turvallisuusjärjestelmistä.

Murtoilmaisujärjestelmällä pyritään havaitsemaan luvaton tunkeutuminen ja liikkuminen suojatussa kohteessa.

Murtoilmaisujärjestelmällä suoritetaan kehä-, kuori-, tila- ja kohdevalvontaa.

Murtoilmaisujärjestelmä on normaalisti lepotilassa, mutta valvotun rajapinnan ylityksestä aiheutuu hälytys valvontapisteeseen joka aloittaa ennalta sovitut toimenpiteet.

Rakenteellisen murtosuojauksen tarkoituksena on useiden suojaesteiden luominen valvottavien kohteiden ympärille. Tässä yhteydessä puhutaan ns. kehäajattelusta, eli lähestyttäessä kohdetta ulkoapäin kohdataan useita, suoja-arvoltaan erilaisia esteitä.

Uloimman esteen ensimmäisen kehän muodostaa alueen aita, toisen kehän rakennuksen ulkokuori, kolmannen rakennuksen sisäinen jako väliseiniin ja neljännen esimerkiksi kassakaappi tai holvi.

Näiden kehien suoja-arvoa voidaan parantaa vielä esimerkiksi valaistuksella, teknisellä valvonnalla ja vartioinnilla. Samoin opasteet ja kieltotaulut lisäävät kehien suoja-arvoa. Rakenteellisen murtosuojauksen avulla luodaan hidastavia tekijöitä tunkeutujille, jotta valvonnan ja vartioinnin toimenpiteille jää aikaa vaikuttaa ennen vahingon tapahtumista. Samalla nostetaan yrittämiskynnystä, sillä rakenteellisen murtosuojauksen ansiosta tunkeutuminen vaatii enemmän työtä.

Lisätietoa

Finanssialan Keskusliitto:
Suojeluohjeita
Luettelot  murtohälytysliikkeistä, -hälytyskeskuksista ja hälytystenilmoitusten siirtolaitteista.

Inspecta Sertifiointi Oy:
– Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoiden henkilötutkinnot

Sähkoinfo Oy:
ST-käsikirja 11 Kulunvalvonta- ja murtoilmaisujärjestelmät
– Kortti ST 663.10 Murtoilmaisujärjestelmät. Tekninen suunnitteluohje.
– Kortti ST 663.30 Murtoilmaisujärjestelmät. Asennusohje.