KAMERAVALVONTA

Kameravalvonta on yritysten, yhteisöjen ja viranomaisten laajalti käyttämä menetelmä, jolla tuotetaan jatkuvaa kuvallista informaatiota kiinteistön alueella tai tilassa esiintyvästä kohteesta.

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla yritys pyrkii ennalta estämään toimitiloissaan ilmeneviä mahdollisia ongelmia sekä selvittämään tapahtuneita ongelmia.

Pääosin kameravalvontajärjestelmiä käytetään täydentämään muita turvallisuusjärjestelmiä. Järjestelmä koostuu kaapeloinnista, kameroista, keskuslaitteesta, kuvantallentimesta, paikallisista monitoreista ja mahdollisesta kuvansiirrosta ulkopuoliseen valvontapisteeseen, kuten vartiointiliikkeeseen.

Kameravalvontaa suoritetaan yleensä kahdella eri tavalla: joko reaaliaikaisena aktiivisena kuvan tarkkailuna tai jälkikäteen passiivisena kuvamateriaalin analysointina.

Reaaliaikaisessa kameravalvonnassa tarkoituksena on havainnoida ja estää mahdollisia rikoksia. Jälkikäteen tallenteita tutkimalla pyritään selvittämään tapahtumien kulku analysoimalla kameroiden tallennemateriaalia.

Tallenteet edesauttavat rikostutkinnan tai onnettomuuden tutkimista.

Lisätietoa

– Poliisihallitus ja Turva-alan yrittäjät ry: Kamerat päivittäisenä turvanasi -esite ja Kameravalvontaopas

Sähköinfo Oy:
-ST-käsikirja 13 Kameravalvontajärjestelmät
– Kortti ST 98.57 Kameravalvontajärjestelmät Käyttö, ylläpito ja huolto