Lisätietoja vanhusten turvallisesta kotona asumisesta saa esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnasta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee ikääntyneiden kotona asumista helpottavien remonttien tekoa. Piirros Wallu.