KODIN TURVAJÄRJESTELMÄT

Turvallisuustekniikan sovellukset ovat usein jo mukana uusissa kiinteistöissä. Esimerkkeinä näistä sovelluksista voidaan mainita mm. talotekniikan etävalvonta, kameravalvonta, murtoilmaisujärjestelmä ja ovipuhelinjärjestelmä.

Palovaroitin

Pelastuslain mukaan jokaisessa asunnossa ja majoituslaitoksessa  on oltava palovaroitin, jota käytetään palon havaitsemiseen ja siitä hälyttämiseen. Yksittäiset palovaroittimet ovat yleensä joko paristo- tai akkukäyttöisiä, tai jos palovaroitin saa virran  sähköverkosta, toiminta on varmistettava paristolla tai akulla.

Yksittäisten palovaroittimien sijasta rakennuksessa voi olla palovaroitinjärjestelmä,  joka koostuu palovaroittimista, kaapeloinnista ja keskusyksiköstä. Palovaroitinjärjestelmä saa virran sähköverkosta, mutta sen toiminta on varmennettava paristolla tai akulla ja sillä on oltava vähintään kahden tunnin varakäyntiaika. Palovaroitinjärjestelmä ei tee hälytystä palokuntaan, vaan hälytys on tehtävä erikseen.

Murtoilmaisujärjestelmä

Pientalojen murtoilmaisujärjestelmä koostuu ilmaisimista, keskuslaitteesta, ilmoituksen siirtolaitteesta ja mahdollisesti paikallishälyttimestä. Järjestelmät voidaan jakaa langattomiin ja langallisiin järjestelmiin ja lisäksi osoitteellisiin ja silmukkaperiaatteella toimiviin.

Langallisissa järjestelmissä ilmaisimet yhdistetään keskuslaitteeseen kaapeleilla. Langallinen järjestelmä voi olla joko silmukkatyyppinen tai osoitteellinen. Silmukkatyyppisessä järjestelmässä samaan silmukkaan eli keskuksen sisääntuloon liitetyt ilmaisimet ovat kytketty sarjaan. Hälytystilanteessa tällainen keskus tunnistaa hälyttäneen silmukan mutta ei ilmaisinta.

Osoitteellisessa järjestelmässä silmukkaa kutsutaan useimmiten väyläksi. Väylään voidaan liittää useita osoitteellisia ilmaisimia. Keskus tunnistaa hälyttäneen ilmaisimen.

Langaton järjestelmä on varteen otettava vaihtoehto kohteissa, joissa kaapelointi on hankala toteuttaa esimerkiksi jälkiasennuksena. Langattomaan järjestelmän ilmaisimet sisältävät lähettimen ja pariston. Lähettimien kantama vaihtelee melkoisesti ja riippuu kiinteistön rakenteista. Tyypillinen kantama tällaisilla ilmaisimilla on 10–100 metriä. Tarvittaessa voidaan käyttää välivahvistimia.

Tavallisimmat ilmaisimet ovat oven valvontakoskettimet, lasirikkoilmaisin, infrapunailmaisin ja mikroaaltoilmaisin.

Muut valvonta- ja säätöjärjestelmät

Muita kiinteistön valvontajärjestelmiä, kuten lämpötilan ohjaus ja säätö, varten kannattaa asentaa ainakin putkitus, jos on tiedossa anturien tms. paikat. Putkitus voidaan päättää huoneistojakamoon tai sen välittömään läheisyyteen, jos ei ole muuta sijaintipaikkaa vielä tiedossa.

Sähköala Koti -lehden artikkeli:

Turvatekniikka tuo kotiin mielenrauhaa