VIESTINTÄVERKKOJEN SANASTOA

Viestintäverkko  on toisiinsa liitetyistä johtimista sekä laitteista muodostuva järjestelmä, joka on tarkoitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla.

Asuinkiinteistön viestintäverkko on kiinteistön tai rakennuksen sisäinen puhelin- tai yhteisantenniverkko tai yleiskaapeloinnilla toteutettu verkko.

Asuinkiinteistön monipalveluverkko on asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten väliselle kilpailulle ja on eliniältään pitkäikäinen.

Yleiskaapelointijärjestelmä on yleiskaapelointistandardien mukainen eri telejärjestelmien käyttöön soveltuva kaapelointijärjestelmä. Sitä käytetään pääasiassa kiinteistön  lähiverkon kaapelointina ja kiinteistön puhelinsisäjohtoverkkona, mutta sitä voidaan käyttää myös muiden tele- ja turvallisuusjärjestelmien kaapelointina.

Laajakaistainen on yleisnimitys nopeille tiedonsiirtotekniikoille ja niihin perustuville sovelluksille. Tarkkaa rajaa ei ole määritelty, mutta yleensä laajakaistaisuudella tarkoitetaan yli 500 kbit/s nopeuksia.

Tähtiverkko on antenniverkko, jossa kotien sisäiset antenniverkot (kotiverkot) on liitetty kukin omilla kaapeleillaan samaan tähtipisteeseen. Tähtipiste sijaitsee yleensä talojakamossa. Tähti 800 -verkko mahdollistaa maanpäällisten digi-tv-palvelujen käytön, Tähti 2000 -verkko myös satelliittipalvelujen suorajakelun.

xDSL on yleisnimitys parikaapelin (puhelinkaapelin) käyttöön perustuville digitaalisille liityntätekniikoille (DSL= Digital Subscriber Line). Kirjaimen x paikalla oleva kirjain määrittelee tekniikan tarkemmin.Yleisimpiä ovat ADSL, ADSL2, ADSL2+, HDSL, SHDSL, VDSL ja VDSL2.

IP-osoite on Internetiin kytketyn tietojenkäsittely- tai tiedonsiirtolaitteen tai verkkoliittymän yksilöivä numeerinen tunnus. IP on lyhenne englannin sanoista Internet protocol.

IPTV (Internet Protocol Television) on televisio-ohjelmien jakelua Internet-protokollaan (IP) perustuvissa verkoissa.

Lähiverkko on alueellisesti rajatun pienehkön alueen sisäinen tietoliikenneverkko, joka on tavallisesti yhden organisaation tai yhteisön käytössä ja jolla on suuri tiedonsiirtokapasiteetti. Lähiverkosta käytetään usein lyhennettä LAN (Local Area Network). Yleisin lähiverkkotekniikka on Ethernet. Ethernet on standardoitu nopeuksille 10 ja 100 Mbit/s sekä 1 ja 10 Gbit/s.

VoD (Video on Demand) on tilausvideopalvelu. Asiakas voi tilata esim. elokuvan katseltavakseen haluamanaan ajankohtana laajakaistaliittymänsä kautta.

VoIP (Voice over Internet Protocol) on puheensiirtoa Internet-protokollaan (IP) perustuvissa verkoissa.

WLAN (Wireless Local Area Network) eli langaton lähiverkko on verkko, jossa tietoliikenneyhteys päätelaitteille (esim. tietokone) toteutetaan radiotekniikalla eli langattomasti.

Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarustusta. Palveluiden nopea kehitys lisää tarvetta ajanmukaisille sisäverkoille, jotka mahdollistavat nopeat laajakaistayhteydet ja häiriöttömät televisiopalvelut.

Nykyaikainen tietoliikenneverkko nostaa myös asunnon arvoa. Vanhoissa kiinteistöissä on vielä paljon perinteisiä puhelinsisäjohtoverkkoja, jotka ovat nykyisten ja tulevien viestintäpalvelujen kannalta riittämättömiä. Siksi ne tulee uudistaa ennemmin tai myöhemmin.