TIETOLIIKENNEKAAPELOINTI

Kaapelointi on palvelujen kivijalka

Monipalveluverkon tarkoitus on mahdollistaa monipuoliset palvelut koteihin ja kiinteistöihin. Verkko sinänsä ei ole itseisarvo, vaan keino tuoda palvelut saataville helposti, luotettavasti ja laadukkaasti. Monipalveluverkon kaapelointi eli passiivinen yleiskaapelointiverkko toteutetaan pari- tai optisella kaapeloinnilla tai niiden yhdistelmällä.

Monipalveluverkkoa voidaan käyttää perinteisen tietoliikenteen lisäksi esimerkiksi kiinteistön valvonta-
ja taloautomaatiojärjestelmien ohjauksiin liittyviin toimintoihin.

Kaikkien palvelujen käyttö vaatii jonkin päätelaitteen, kuten tietokone tai tv-vastaanotin. Päätelaitteet liitetään tietoliikennejärjestelmään, joka koostuu laitteista ja niiden välisistä yhteyksistä. Laitteet välittävät ja ohjaavat tietoliikennettä. Yhteydet laitteiden välillä toteutetaan pääasiassa kaapeloinnin avulla. Kaapelointi edellyttää asianmukaisia johtoteitä ja jakamotiloja.

Kaapelointi luo perustan sille, mitä ja minkä tasoisia palveluja verkosta saadaan. Monipalveluverkon on kyettävä välittämään suuren joukon erilaisia tietoliikenne- ja viestintäpalveluja koteihin ja kiinteistöön. Kaapelointia ei rakenneta aina erikseen jokaista uutta palvelua varten, vaan sen on oltava luonteeltaan avoin ja yleinen.