ANTENNIVERKOT

Antennijärjestelmä

Antennijärjestelmää käytetään asuin- ja toimitilakiinteistöissä tv-palvelujen jakeluun loppukäyttäjille. Antennijärjestelmä rakennetaan kaiken kokoisiin kiinteistöihin. Se koostuu antennista mastoineen, antennikaapeleista, antennivahvistimesta ja  antennirasioista.

Antennijärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa ovat keskeisiä asioita oikean antennin ja sen paikan valinta. Oikeanlainen kaapelointi ja sen ammattitaitoinen asennus takaavat palveluiden häiriöttömyyden.

Antenniverkko toteutetaan yleensä tähtiverkkona, jossa vahvistimelta lähtee oma kaapeli jokaiseen antennirasiaan. Samoin, jos antenneja on useita, niistä jokaisesta tulee oma kaapeli vahvistimen tähtipisteeseen. Antenniverkko on osa asuinkiinteistön sisäverkkoa ja sen toteuttamiseen kannattaa kiinnittää huomiota rakennusprojektin joka vaiheessa. Antenniverkko varustetaan antenneilla ja vahvistimella tai liitetään kaapeli-tv-operaattorin verkkoon.

Ammattitaitoinen urakoitsija osaa toteuttaa toimivan järjestelmän asennuskohteen vaatimusten mukaan. Telepätevyyskriteerit täyttävien antenniurakoitsijoiden tiedot löytyvät SETIPro -rekisteristä.

Kerros- ja rivitalon antennijärjestelmä

Yli kaksi huoneistoa käsittäviin asuintaloihin ja toimitilakiinteistöihin suunnitellaan ja toteutetaan yhteisantenniverkko, joka välittää tv-palvelut samantasoisena kaikkiin huoneistoihin. Antenniverkon kautta voidaan välittää satoja tv-kanavia samanaikaisesti loppukäyttäjille. Yleisradion tv-kanavat ovat siirtovelvoitteen piirissä. Lisäksi tarjolla on mainosrahoitteisia ja maksu-tv-kanavia.

Yhteisantenniverkko on tähtimäinen (tähti 1000) ja rakennetaan koaksiaalikaapeleilla kiinteistön talojakamosta jokaisen huoneiston kotijakamoon. Huoneiston sisällä on tarpeenmukainen tähtimäinen kotiverkko, joka päättyy antennirasioihin. Yhteisantenniverkon minimivaatimukset on esitetty Viestintäviraston määräyksessä 65 A/2014 M kiinteistön sisäverkot ja teleurakointi.

Määräyksenmukaisen antenniverkon suunnittelua ja toteutusta on käsitelty Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n yhdessä alan järjestöjen kanssa laatimassa Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen –oppaassa, ks. linkki alla. Oppaassa on ohjeistettu myös yleiskaapelointijärjestelmän rakentaminen palvelemaan kiinteiden laajakaistaverkkojen toteutusta kiinteistössä.

Pientalon antennijärjestelmä

Pientalon antennijärjestelmä koostuu antennista mastoineen, antennikaapeleista, antennivahvistimesta ja antennirasioista. Pientalon antennijärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa ovat keskeisiä asioita oikean antennin ja sen paikan valinta.

Kahdella antennilla (UHF ja VHF) saadaan käyttöön kaikki maanpäällisen verkon tv-palvelut. Oikeanlainen kaapelointi ja sen ammattitaitoinen asennus takaavat palveluiden häiriöttömyyden. Antenniverkko toteutetaan yleensä tähtiverkkona, jossa vahvistimelta lähtee oma kaapeli jokaiseen antennirasiaan. Samoin jokaiselta antennilta tulee oma kaapeli vahvistimen tähtipisteeseen.

Lisätietoja:

Asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistaminen –opas

Pientalon antenniopas

Muistilista asuinkiinteistön tietoliikenneverkon uudistamiseen