TIETO- JA ANTENNIVERKOT

Sähköisten palvelujen käyttö kodeissa lisääntyy. Tietoliikenne- ja viestintäpalvelut tarvitsevatkin ajanmukaisen infrastruktuurin. Asuinkiinteistön tietoliikenneverkko on osa kiinteistön perusvarustusta, jonka ajanmukaisuudella on suuri merkitys viestintäpalveluita monipuolisesti käyttäville asukkaille. Nykyaikainen tietoliikenneverkko nostaa myös asunnon arvoa. Jo kymmeniä vuosia käytössä olleiden puhelin- ja antenniverkkojen uudistaminen onkin tullut ajankohtaiseksi monissa asuinkiinteistöissä.

Internetin ja digitaalisen television palvelut monipuolistuvat jatkuvasti ja sähköisten palvelujen käyttö kodeissa lisääntyy. Turvallisuusvalvonta-, etävalvonta- ja rakennusautomaatiopalveluiden käyttö asuinkiinteistöissä on myös yleistymässä. Palvelut asettavat uusia vaatimuksia kiinteistöjen liityntä- ja sisäjohtoverkkojen teknisille ominaisuuksille. Videokuvan käytön lisääntyminen verkossa on tyypillinen esimerkki uudesta palvelusta ja mediasisällöstä, joka vaatii verkolta suorituskykyä.

Vallitsevia kehityspiirteitä ovat viestintäpalvelujen siirtyminen verkkoon, internetliittymien nopeuksien kasvu, kiinteistöjen puhelinkaapelointien korvautuminen yleiskaapelointijärjestelmillä, optisten kuitujen lisääntyvä käyttö ja teräväpiirtotekniikan yleistyminen.

Sisäverkkojen uudistamista koskevat ratkaisut ovat kauaskantoisia. Sisäverkkojen elinikä suunnitellaan vähintään 20 vuodeksi, joten on tärkeää, että sisäverkkoja koskevat päätökset, hankinnat ja työt tehdään suunnitelmallisesti myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Lisätietoja tietoliikenneverkojen uudistamisesta löydät Viestintäviraston julkaisemasta tietoliikenneverkko-oppaasta (pdf).