VIKAVIRTASUOJAUS

Kevään 2008 jälkeen rakennettujen rakennusten pistorasiat tulee suojata vikavirtakytkimillä.

Vanhemmissa rakennuksissa vikavirtasuojausta edellytetään kylpyhuoneiden ja ulkotilojen pistorasioilta.

Vikavirtasuojaus parantaa sähkölaitteiden käyttöturvallisuutta, sillä vikatilanteissa vikavirtasuojat laukeavat selvästi tavallisia sulakkeita herkemmin ja nopeammin. Jos sähkölaitteeseen tulee eristysvika ja maadoitukseen vuotaa yli 30 milliampeerin virta, vikavirtasuoja katkaisee sähkönsyötön välittömästi.  Kytkinten toiminnan rajana oleva 30 milliampeerin sähköisku ei ole ihmiselle vaarallinen, kun taas yleisesti käytettävät sulakkeet kestävät laukeamatta 10 ampeerin virran ja päästävät läpi jopa 2 300 watin tehon, mikä voi olla tappavan paljon.

Vikavirtasuojat eivät korvaa ylivirtasuojana toimivia tavallisia sulakkeita, vaan ne asennetaan sähkökeskuksiin sulakkeiden viereen. Uusissa rakennuksissa muutos ei vaikuta pistorasioiden ulkonäköön, mutta vanhoissa kiinteistöissä voidaan käyttää myös vikavirtasuojakytkimellä varustettuja pistorasioita.

Kiinteitä pistorasioita saavat asentaa vain rekisteröityneet sähköurakoitsijat. Yhden vikavirtasuojakytkimen taakse kannattaa sijoittaa enintään 10–20 pistorasiaa. Kytkinten toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti testipainikkeita painamalla. Näin varmistetaan, ettei kytkin ole jumiutunut.

Vikavirtasuojakytkimen toiminta

Vikavirtasuojakytkimen mahdollisen laukeamisen jälkeen vikapaikka on helppo selvittää irrottamalla pistotulppaliitäntäiset laitteet sähköverkon pistorasioista.

Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin suljetaan. Jos suojalaite laukeaa heti uudestaan, on vika kiinteissä sähköasennuksissa.

Tällöin on syytä ottaa yhteys sähköammattilaiseen, joka paikantaa ja korjaa vian.  Jos vikavirtasuojakytkin pysyy kiinni, vika on pistotulppaliitäntäisessä laitteessa.

Kun ne liitetään sähköverkon pistorasiaan kukin vuorollaan, selviää, mikä on viallinen laite. Jos mikään yksittäinen laite ei aiheuta laukaisua, vika voi olla myös laitteiden määrässä. Kuitenkin jo yksikin laite saattaa riittää vikavirtasuojan laukaisuun: esimerkiksi vanha pesukone, jonka eristykset ovat heikentyneet vuosien saatossa pesuvesien vaikutuksesta.

Vanhoissa rakennuksissa vikavirtasuojakytkin on oltava pesutilojen pistorasioissa sekä ulkopistorasioissa, joihin voidaan liittää kädessä pidettäviä tai käsin kosketeltavia sähkölaitteita.

Määräykset eivät vaadi tällaisen suojalaitteen asentamista vanhojen rakennusten kuiviin tiloihin, mutta sähköurakoitsijaa voi pyytää asentamaan suojalaitteen parantamaan turvallisuutta myös näihin tiloihin.

Vanhatkin pistorasiat kannattaa suojata  

Jos esimerkiksi pesutilaan vaihdetaan vanhan valaisimen tilalle valaistu peilikaappi, jossa on pistorasia, tämä pistorasia on suojattava vikavirtasuojakytkimellä.

Vain rikkoutuneet ja vanhentuneet pistorasioiden kannet ja rasiakojeet sekä kytkimet ja valaisimet voidaan uusia aikaisempien vaatimusten mukaisesti. Turvallisuustason parantamiseksi on suositeltavaa suojata vanhatkin pistorasiat vikavirtasuojakytkimellä.

Vanhoihin rakennuksiin vikavirtasuojakytkimen lisääminen on helppoa, koska markkinoilla on useita pistorasiamalleja, joissa on jo valmiiksi kiinteänä osana vikavirtasuoja.

Myös jatkojohtoihin on saatavana erillisiä vikavirtasuojia. Ne kytketään laitteen ja jatkojohdon pistorasian väliin pistotulpalla, joten niiden käyttö on vaivatonta ja nopeaa.

Vikavirtasuojauksen lisäksi kiinteistöjen maadoitusta koskevat määräykset ovat uudistuneet. Huhtikuun 2008 jälkeen rakennetut asuinrakennukset tulee varustaa rakennuksen perustuksiin tai perustusten alle sijoitettavalla kuparisella perustusmaadoituselektrodilla. Luotettavan maadoituksen turvaamiseksi rakentajien kannattaa ottaa yhteyttä sähköurakoitsijoihin jo perustusten suunnitteluvaiheessa.

Vikavirtasuojakytkimen toimivuuden voi testata helposti testinappia painamalla. Mikäli kytkin toimii, kytkinvipu laukeaa 0-asentoon ja virta katkeaa.

Lisätietoja:  Lisätietoja SFS 6000 -standardiuudistuksesta

Katso vikavirtasuojakytkimen toimintaa esittelevä video