UKKOS- JA YLIJÄNNITESUOJAUS

Ylijännitesuojaus estää sähkölaitteiden rikkoutumisen

Salama aiheuttaa vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita ja lisäksi suorat salamaniskut rakennuksiin aiheuttavat paloja. Sekä sähkölaitteet että rakennukset voidaan suojata vahingoilta suojalaitteilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan ilman, että ne aiheuttavat vahinkoa kulkureitillään.

Sähkölaitteiden suojaus onnistuu sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla ja rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla.

Salaman aiheuttamat laitevahingot ovat lisääntyneet viime vuosina, koska nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät entistä enemmän ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja.

Suurin ylijänniteriski on maaseudulla ja haja-asutusalueilla, missä sähkö kuljetetaan ilmajohtoja pitkin. Tämän vuoksi uusissa sähköliittymissä, joissa muuntajan ja liittymän välissä on ilmajohto, on alettu vaatia ylijännitesuojia.

Oikeanlaisen suojan valinnassa kannattaa turvautua sähköalan ammattilaisen apuun. Myös suojien asennus sähkökeskuksiin on sellaista työtä, jonka saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

Perinteiset ohjeet ukonilmalla toimimisesta ovat edelleenkin käyttökelpoisia. Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Ukonilmalla kannattaa hakeutua sisätiloihin eikä ulkona saa oleskella selkeästi ympäröivää maastoa korkeampien kohteiden läheisyydessä. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta.

Laitteiden määrän kasvaessa pistotulppien irrottaminen ennen ukonilmaa on tietysti työläämpää eikä laitteita välttämättä aina ehditä irrottaa ennen kuin ukkonen iskee ja vaurioita syntyy. Ylijännite voi myös tulla kaukaa verkkoa pitkin, vaikka ukonilmasta ei olisi vielä mitään havaintoa.

Jokainen voi parantaa sähkölaitteistonsa kestävyyttä asentamalla maadoitettuihin pistorasioihin laitesuojat. Suositeltavia kohteita ovat esimerkiksi pakastin, jonka töpseliä ei voi ottaa lomamatkalle lähdettäessä irti seinästä, tai ADSL-liitäntä, jonka virtalähde ja tietoliikennekaapeli voidaan suojata samalla laitesuojalla. Myös taulutelevision, digiboxin ja tallentimien pistorasiat voidaan suojata. Tietokoneet ovat usein modeemin tai muun laitteen välityksellä yhteydessä myös puhelinverkkoon, joten laitteet kannattaa suojata myös puhelinverkon kautta saapuvilta jännitepiikeiltä.

Ylijännitesuojauksen toimivuus edellyttää että rakennuksessa on toimiva maadoitus. Ylijännitesuojauksen toteutus maksaa muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon. Työkustannusten osalta kuluttajat voivat hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä.

Aurinkopaneelit ja salamat

Katolle asennettavat aurinkopaneelit lisäenergian tuottajina yleistyvät koko ajan. Aurinkopaneelit eivät lisää salamavaurioiden riskiä kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita ja käytetään asennuksessa sähköalan ammattilaista. Asianmukaisella ylivirta- ja ylijännitesuojauksella saadaan turvattua myös aurinkosähköjärjestelmän osat sähköverkossa sattuvilta vikatilanteilta.

Näin suojaudut salamaniskulta

Ukonilman lähestyessä kannattaa hakeutua sisätiloihin. On syytä varoa ympäristöään korkeampia paikkoja. Puun alle ei kannata mennä, ei myöskään pyöräillä, golfata eikä liikkua vesistössä taikka oleskella vesirajassa. Autoa pidetään turvallisena paikkana auton korin muodostaman ns. Faradayn häkin ansioista, ei kumipyörien takia. Nyrkkisääntöjä:

• Vältä sähkölaitteiden ja puhelimen käyttöä ukonilmalla. Kännykkää voi turvallisesti käyttää, koska siitä ei ole galvaanista yhteyttä maahan.

• Suojaudu epäsuorilta salamaniskuilta irrottamalla television ja radion antennijohdot. Salama pyrkii rakennuksiin johtavia rakenteita pitkin.

• Myös lankapuhelin sekä tietoliikennemodeemi kannattaa irrottaa puhelin-/tietoliikennerasiasta. Salama voi iskeä myös puhelinjohtoihin.

• Pysy etäällä tulisijoista. Noki johtaa hyvin sähköä.

• Vältä metallisten (maadoitettujen) vesilämpöpattereiden koskettelua ukonilmalla.

• Sulje ikkunat ja ulko-ovet, niin voit estää salamakanavan muodostumisen.

Ukkossuojaus ja maadoitus

Salama iskee useimmiten korkeaan kohteeseen. Suora salamanisku taloon on kuitenkin melko harvinaista. Salama pyrkii maahan ja kulkee parhaiten johtavia rakenteita pitkin. Tällaisia ovat esimerkiksi tv-antenni ja savupiippu, joiden kautta salama voi tulla rakennuksiin ja osua edelleen ihmisiin.

Ukkossuojausrakenteiden toiminta perustuu siihen, että salamavirta ohjataan hallitusti ukkosjohtimen välityksellä maahan, jolloin salama ei aiheuta rakennukselle tuhoja.

Ukkossuojausjärjestelmä muodostuu katolla olevista sieppausrakenteista, esimerkiksi antennista, alastulojohtimista ja maadoituselektrodista.

Ukkossuojausta ei lainsäädäntö edellytä muualla kuin tietyissä poikkeuskohteissa, kuten suurissa palavien nesteiden varastosäiliöissä.

Vakuutusyhtiöt saattavat edellyttää ukkossuojausta arvokkaissa rakennuksissa.

Ukkosuojauksen kannalta paras maadoitus saadaan maahan perustusten alle tai rakennuksen perustuksiin sijoitettavalla maadoituselektrodilla. Myös perustusten ympäri kiertävää elektrodia, joka asennetaan lähelle perustuksen reunaa ja riittävän syvälle, voidaan käyttää. Luotettavan maadoituksen turvaamiseksi kannattaa ottaa yhteyttä sähköurakoitsijoihin jo perustusten suunnitteluvaiheessa.