SÄHKÖTURVALLISUUS

Oikein käytettynä ja asennettuna sähköstä ei aiheudu käyttäjille mitään vaaraa.

Asennustöitä suunniteltaessa kannattaa kuitenkin muistaa, että Suomessa käytettävä 230 voltin verkkojännite on tappavan vaarallinen. Sähköiskuihin menehtyy Suomessa keskimäärin kolme ihmistä vuodessa.

Jokainen voi itse vaikuttaa kotinsa sähköturvallisuuteen. Laitteiden kunnossapito sekä oikea sijoitus ja käyttö edistävät turvallisuutta.

Pääsääntöisesti sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Kuitenkin myös tavallisilla sähkönkäyttäjillä on lupa tehdä itse pieniä sähkötöiksi luokiteltuja vain vähäistä vaaraa aiheuttavia sähkötöitä.

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa mm. vaihtaa sulakkeen ja lampun sytyttimen. Myös pienoisjännitteisten laitteistojen, kuten joidenkin koristevalosarjojen, asentaminen on sallittua ohjeiden mukaisesti. Asukas voi lisäksi korjata sähkölaitteiden mekaanisia osia.

Luvallisista huoltotöistä kannattaa tehdä kuitenkin vain varmasti osaamansa, sillä niihinkin saattaa liittyä kohtalaisen suuria riskejä. Esimerkiksi jatkojohdon korjaamiseen tai valaisinpistorasian vaihtoon ei kannata ryhtyä ilman asianmukaista perehdytystä.

Ilman sähköalan ammattitaitoa asukas ei saa tehdä mitään kiinteitä sähköasennuksia. Sähkölaitteen käyttäjällä tai korjaajalla on aina vastuu laitteen käytöstä. Väärin käytettynä sähkölaite voi olla hengenvaarallinen, tai aiheuttaa tulipalovaaran.

Sähkölaitteiden käyttäjiä suojataan mahdolliselta sähkölaitteen rikkoutumiselta suojamaadoituksen, suojaeristyksen, vikavirtasuojan ja suojajännitteen avulla. Maadoittamatonta pistotulppaa ei saa koskaan muuttaa suojamaadoitettuun pistorasiaan sopivaksi.

Tarkkana ulkotiloissa

Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai pienoisjännitteellä toimivia. Ulos asennettavat pistorasiat tulee pääsääntöisesti varustaa vikavirtasuojalla ja niiden on oltava läpällisiä, roiskeveden pitäviä pistorasioita.

Sisätiloihin tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää ulkona. Ulkona ja märkätiloissa sähkölaitteiden käyttö vaatii aina erityistä varovaisuutta.

Sähkölaitteiden valmistajat ja maahantuojat vastaavat sähkölaitteiden turvallisuudesta ja vaatimusten mukaisuudesta. He voivat joko itse testata laitteet tai testauttaa ne vapaaehtoisesti puolueettomalla testaajalla ennen markkinoille tuomista.

Kaikissa myytävissä laitteissa pakollinen CE-merkintä on valmistajan takaus siitä, että tuote täyttää EU:n asettamat vaatimukset. CE-merkki on tarkoitettu kuitenkin etupäässä tulliviranomaisille, jotka valvovat tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Varminta onkin valita tunnetun testauslaboratorion tarkastama laite. Esimerkiksi Suomessa toimivan SGS FIMKOn testauslaboratorion tarkastamat tuotteet tunnistaa FI-merkistä.

Sähkölaitteiden turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukes testaa vuosittain satoja myynnissä olevia sähkölaitteita, joiden turvallisuutta syystä tai toisesta epäillään.

Asentajalla on aina vastuu

Suurin osa sähköiskuista johtuu viallisista laitteista tai varomattomuudesta. Myös vanhat, kuluneet asennukset voivat aiheuttaa onnettomuuksia. Ne vaativatkin seurantaa ja ammattilaisten tekemää huoltoa.

Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Kannattaa muistaa, että asentaja on aina vastuussa korjaamistaan laitteista ja sähköasennuksista. Väärin käytetty tai virheellisesti korjattu sähkölaite voi olla hengenvaarallinen.

Sähkötöissä huolellisuus ja turvallisuuden muistaminen on aina tärkeintä. Sähkötöiden teettäminen tunnetuilla, ammattitaitoisilla sähköurakoitsijoilla on turvallinen ja luotettava ratkaisu. Sähköasennustöitä saavat tehdä ainoastaan vain Tukesin rekisteröimät sähköurakoitsijat.

Sähköpalo – miten toimit

Jos sähkölaite syttyy palamaan

• Pysy rauhallisena
• Jos mahdollista, irrota pistotulppa pistorasiasta. Jos tämä ei onnistu turvallisesti, katkaise virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä
• Pelasta ensin ihmiset välittömältä vaaralta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa
• Hälytä palokunta (112)
• Poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat
• Opasta palokunta paikalle

Käytä alkusammutusvälineitä – sammutuspeitettä tai käsisammutinta – jos suinkin mahdollista, saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen.

Asiaa sähköpaloista Tukesin verkkopalvelussa