SÄHKÖSANASTOA

Sähköammattilaiset puhuvat ampeereista, volteista ja wateista.Sähkölaitteissa on erilaisia merkintöjä: pölynimurissa 1200 W, parranajokoneessa 230 V, sähkölaskussa 3550 kWh.

Mitä tämä yksiköt sekä luvut ja kirjainlyhenteet tarkoittavat?

Voltti (V) on jännitteen yksikkö

Jännitettä mitataan voltti-nimisellä yksiköllä. Kotitalouksissa pistorasioiden, sähkökeskusten ja yleensä myös valaistuksen jännite on 230 V. Halogeenivalaisimet voivat toimia esimerkiksi 24 V:n jännitteellä, jolloin niissä on muuntaja, joka pudottaa jännitteen 230 V:sta 24 V:iin.

Pistorasioihin saa kytkeä vain sellaisia laitteita, joiden arvokilvessä on sama jännite. Kaikissa maissa ei ole sama jännite kuin Suomessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa on kotitalouksissa jännite 110 V.

Ampeeri (A) on virran yksikkö

Jokainen sähkölaite ottaa sähköverkosta virtaa. Mitä suuremman virran laite ottaa sitä suuremman tehon se kuluttaa.

Virtaa voidaan verrata vesijohdossa kulkevaan vesivirtaan. Vesivirta syntyy, kun jokin hana avataan. Vastaavasti sähkövirta syntyy, kun jokin sähkölaite kytketään käyttöön.

Mitä suurempitehoinen laite, sitä suurempi on myös sen ottama sähkövirta. Joidenkin sähkölaitteiden arvokilvessä on ilmoitettu laitteen käyttämä virta.

Watti (W) on tehon yksikkö

Watti on tehon mittayksikkö. Teho saadaan kertomalla virta ja jännite keskenään. Sen kerrannainen on kW = kilowatti. Yksi kilowatti on 1 000 wattia.

Watti kertoo, kuinka paljon sähköä jokin sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Mitä suurempi laitteen teho on, sitä enemmän se kuluttaa sähköä. Kotitaloudessa suuritehoisia laitteita ovat sähköliesi ja sähkökiuas, kun taas pienitehoisia laitteita ovat televisio ja tietokone.

Kilowattitunti (kWh) on energian yksikkö

Energia kuvaa sähkönkulutusta. Kilowattitunti on siis sähköenergian mittayksikkö. Teholtaan 1 000 W sähkölämmitin kuluttaa yhden tunnin (h) aikana energiaa yhden kilowattitunnin.

Mitä suurempitehoisia sähkölaitteet ovat ja mitä kauemmin niitä yhtäjaksoisesti käytetään, sitä enemmän kuluu sähköenergiaa.

Sähkön kulutuksesta

Sähkön eräänä laskutusperusteena on kulutettu sähköenergia. Miten lasken oman kulutukseni?

Kotitalouksissa sähköä käytetään pääasiassa ruoan säilytykseen ja valmistukseen, astioiden ja pyykin pesuun, valaistukseen,  saunan lämmitykseen ja viihdelaitteisiin.

Tavallisen nelihenkisen keskivertoperheen sähkönkulutus on vuodessa noin 4 000 – 7 000 kWh silloin, kun asuntoa ei lämmitetä sähkölämmityksellä.

Jos jakeluverkkoyhtiö laskuttaa sähköstä 12 senttiä/kWh, ovat sähköstä aiheutuneet vuosikustannukset noin 480-840 euroa.

Esimerkiksi nelihenkisen perheen sähkön käyttö voi jakautua seuraavasti:
• Ruoan säilytys 26 %
• Pyykinpesu 8 %
• Astioiden pesu 8 %
• Ruoan valmistus 17 %
• Viihde 12 %
• Valaistus ja muu kulutus 28 %