SÄHKÖSANASTOA

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä eli SI-järjestelmä (ranskaksi Système International d’Unités) on maailman yleisin mittayksikköjärjestelmä. Yksi sen seitsemästä perussuureesta on sähkövirta, jonka yksikkö on ampeeri (A).

Voltti (V) on jännitteen yksikkö

Jännite kuvaa kahden pisteen välistä sähköistä potentiaalieroa, jonka voisi rinnastaa esimerkiksi vesiputouksen korkeuteen. Mitä suurempi on korkeusero joessa, sitä nopeammin vesi virtaa. Jännitettä mitataan voltti-nimisellä yksiköllä. Kotitalouksissa pistorasioiden, sähkökeskusten ja yleensä myös valaistuksen jännite on 230 V. Halogeenivalaisimet voivat toimia esimerkiksi 24 V:n jännitteellä, jolloin niissä on muuntaja, joka pudottaa jännitteen 230 V:sta 24 V:iin.

Pistorasioihin saa kytkeä vain sellaisia laitteita, joiden arvokilvessä on sama jännite. Kaikissa maissa ei ole sama jännite kuin Suomessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa on kotitalouksissa jännite 110 V.

Ampeeri (A) on virran yksikkö

Jokainen sähkölaite ottaa sähköverkosta virtaa. Mitä suuremman virran laite ottaa sitä suuremman tehon se kuluttaa.

Virtaa voidaan verrata vesijohdossa kulkevaan vesivirtaan. Vesivirta syntyy, kun jokin hana avataan. Vastaavasti sähkövirta syntyy, kun jokin sähkölaite kytketään käyttöön.

Mitä suurempitehoinen laite, sitä suurempi on myös sen ottama sähkövirta. Joidenkin sähkölaitteiden arvokilvessä on ilmoitettu laitteen käyttämä virta.

Watti (W) on tehon yksikkö

Watti on tehon mittayksikkö. Teho saadaan kertomalla virta ja jännite keskenään. Sen kerrannainen on kW = kilowatti. Yksi kilowatti on 1 000 wattia.

Watti kertoo, kuinka paljon sähköä jokin sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi. Mitä suurempi laitteen teho on, sitä enemmän se kuluttaa sähköä. Kotitaloudessa suuritehoisia laitteita ovat sähköliesi ja sähkökiuas, kun taas pienitehoisia laitteita ovat televisio ja tietokone.

Kilowattitunti (kWh) on energian yksikkö

Energia kuvaa sähkönkulutusta. Kilowattitunti on siis sähköenergian mittayksikkö. Teholtaan 1 000 W sähkölämmitin kuluttaa yhden tunnin (h) aikana energiaa yhden kilowattitunnin. Esimerkiksi jos laitteen teho on 500 W ja sitä käytetään 3 tunnin (h) ajan, käytetään tällöin sähköenergiaa 0,5 kW x 3 h = 1,5 kWh. (Yksiköiden kanssa täytyy olla tarkkana, 500 W on sama kuin 0,5 kW. Yksiköiden on oltava laskuissa samaa suuruusluokkaa).

Mitä suurempitehoisia sähkölaitteet ovat ja mitä kauemmin niitä yhtäjaksoisesti käytetään, sitä enemmän kuluu sähköenergiaa. Jos sähkön hinta on 10 senttiä/kWh, maksaa 500 wattia tunnissa kuluttavan sähkölaitteen kolmen tunnin aikana käytetty sähkö 1,5 kWh x 10 senttiä/kWh = 15 senttiä.

Laitteiden sähkönkulutus voidaan ilmoittaa myös keskimääräisenä käytönaikaisena kulutuksena. Jos esimerkiksi jääkaappi kuluttaa sähköä 0,8 kWh vuorokaudessa, on sen vuosikustannus 365 vrk x 0,8 kWh/vrk x 0,10 €/kWh = 29,20 €.