ENERGIATEHOKKUUS

Asianmukaiset ja tarpeita vastaavat, huolelliset suunnitellut sähköistysratkaisut auttavat pienentämään sähkölaskua ja löytämään sähköä turhaan kuluttavat ongelmakohdat.

Kaikki kodin sähkölaitteet ikääntyvät ja vaativat säännöllistä huoltoa tai päivitystä, jotta ne toimisivat tehokkaasti. Tämä koskee lämmitysjärjestelmää, valaistusta, kylmälaitteita, termostaatteja jne.

Sähköä voi säästää monin tavoin. Liike- tai lämpötunnistimilla varustetut valaisimet hoitavat sen, että valot ovat päällä vain silloin, kun niitä tarvitaan, toimivat termostaatit taas sen, ettei lämmitys ole päällä turhaan.

Energiatehokkuutta parantavia ja sähkölaskua pienentäviä ratkaisuja ovat mm:

– valaistuksen ohjaus automatiikalla ja läsnäolokytkimillä
– ilmalämpöpumpun asentaminen oikein ja asiantuntevasti
– kotona / poissa -kytkennän käyttöönotto
– lämpötilan säätö sopivaksi ja tarpeita vastaavaksi
– uuden, tarkemman termostaatin asentaminen
– laitteiden aikaohjaus

Sähkölämmitys

Kodin sähkölämmityslaitteiden puhtaudesta pitää huolehtia, sillä pinnoille kerääntynyt lika tai pöly heikentävät laitteen toimintaa. Myös kytkimien, säätimien, yms. asennot ja toiminnot on tärkeä tarkastaa määrävälein. Tarkistusväli puolestaan riippuu lämmitysjärjestelmästä, käyttäjistä ja ympäristöstä. Sähkömies voi auttaa määrittämään kodillesi sopivan tarkistusrytmin. Tarkistus on hyvä tehdä ainakin kerran vuodessa, jokaisen lämmityskauden alussa.

Huonekohtaisella lämpötilan seurannalla saadaan helposti selville termostaattien toimivuus tai toimimattomuus. Sähkömies voi suorittaa tarkastuksen ja vaihtaa tehottomat termostaatit tarkempiin, elektronisesti toimiviin mallein. Joskus termostaatin vaihto ei riitä, vaan järkevintä on vaihtaa koko sähkölämmitin.

Lämmin vesi

Myös sähkökäyttöisen lämminvesivaraajan lämpötila-asetukset kannattaa tarkistuttaa aika ajoin. Energiatehokkuuden kannalta on hyvä säätää termostaatin valmiuslämpötila mahdollisimman alhaiseksi. Silloin ei tarvitse kesäisin jäähdyttää varaajan ympäristöön luovuttamaa lämpöä viilennyslaitteella. Lämminvesivaraajaan voidaan kuitenkin asentaa myös lisätermostaatti, joka ei turhaan varaa lämmintä vettä öisin ja automaattisesti estää lämpimän käyttöveden loppumisen päiväsaikaan.

Valaistus

Sähkölaskun suuruuteen voi vaikuttaa yksinkertaisin toimenpitein. Esimerkiksi valaisimien lamput kannattaa vaihtaa mahdollisimman energiatehokkaisiin. Lamppua vaihdettaessa on syytä varmistaa, että valittu lamppu sopii valaisimeen sen ominaisuuksia huonontamatta. Väärin valittu lamppu voi heikentää valaisimen säätöominaisuuksia. Joskus saattaa olla järkevintä vaihtaa koko valaisin ja lisätä valon määrää samalla kun sähköenergian käyttö vähenee. Pikku vinkki kodin valaistustason nostamiseen – eikä tähän edes tarvita sähkömiestä – on valaisimien kupujen pitäminen puhtaina ja niiden päälle kerääntyvän pölyn ja lian poistaminen.

Kotien sähkölaskusta suuri osa koostuu valaistuksesta. Energiatehokkailla ja ajanmukaisilla valaistusratkaisuilla on mahdollista saavuttaa tuntuvia säästöjä sähköistyskustannuksiin.

Kodin kylmälaitteet

Kodin jää-, viini- ja viileäkaappi sekä pakastin voivat olla varsinaisia sähköahmatteja. Tähän vaikuttaa myös niiden sijoitus. Esimerkiksi kiinteiden keittiökaappien sisään saa asentaa vain malleja, jotka on tarkoitettu tällaiseen asennukseen, ja silloinkin pitää varmistaa riittävä tuuletus laitteen ympärillä. Jääkaappia, pakastinta tai muuta kylmälaitetta ei myöskään pidä sijoittaa lieden, uunin, astianpesukoneen tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden viereen.

Olisi myös hyvä välttää kylmälaitteisiin kohdistuvaa lämpösäteilyä lämmittimistä, takasta tai vaikka leivinuunista. Ilman sähkömiestäkin voi parantaa esimerkiksi jääkaapin ja pakastimen tehoa puhdistamalla niiden jäähdytysosat ja taustat säännöllisesti.

Toinen merkittävä energiankulutukseen vaikuttava tekijä on säätö. Kylmälaitteita ei kannata säätää liian kylmiksi. Pakastimien, jää-, viileä- ja viinikaappien suosituslämpötiloja on siis ihan perusteltua noudattaa.

Ilmanpoisto, ilmanvaihto ja ilmastointi

Säännöllisellä huollolla ja oikeilla säädöillä voidaan merkittävästi parantaa energiatehokkuutta. Toimenpiteitä on syytä tehdä ainakin keväisin ja syksyisin.

Käytettävien sähkömoottoreiden suhteen kannatta etsiä mahdollisimman korkean hyötysuhteen omaavia laitteita. Huomio on syytä suunnata kokonaiskustannuksiin. Niinpä vanhempaa moottoria ei todennäköisesti kannata huoltaa, vaan vaihtaa se saman tien uuteen, korkean hyötysuhteen omaavaan sähkömoottoriin.

Lämpötilan säädöissäkin kannattaa hyödyntää sähkömiehen osaamista. Ohjearvot vaihtelevat usein riippuen siitä, ovatko kyseessä kesä- vai talviasetukset. Huom! Ole tarkkana lämmön talteenotolla varustettujen järjestelmien suhteen,  jotta niitä käytetään vuodenajan mukaisesti oikein.

Muut sähkökäyttöiset kojeet ja laitteet

Sähkölaitteiden tarpeeton päällä tai valmiustilassa pitäminen, latauslaitteen pistorasiassa pitäminen tai muu vastaava tyhjäkäyttö huonontaa energiatehokkuutta. Uusia sähkölaitteita hankittaessa on syytä aina kiinnittää huomiota niiden energiatehokkuuteen.

Saunan kiuas

Saunan kiuas on sellainen useista suomalaisista kodeista löytyvä sähkölaite, jonka oikealla mitoituksella, sijoituksella ja kivien oikealla ladonnalla voidaan kohtuullistaa kiukaan energiankulutusta.

Ohjaukset, säädöt ja automatisointi

Valaistuksen, pistorasioiden, sähkölämmityksen, lämpimän käyttöveden, ilmanpoisto-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden lisäohjaukset sekä tehonsäätömahdollisuudet edistävät sähkölaitteiden energiatehokasta käyttöä.

Automatisoimalla näitä toimintoja voi saavuttaa vielä lisää energiatehokkuutta.
Automatisoinnin avulla järjestelmiä ja laitteita voidaan ohjata, säätää ja valvoa keskitetysti – myös etätoimintoina. Toimintojen täydellinen automatisointi vapauttaa käyttäjän jatkuvasta huolenpidosta tai muiden opastamisesta oikeaan käyttöön.

Täydellinen automatisointi myös varmistaa, että tehdyt investoinnit tuottavat niin energiatehokkuutta kuin sitä kautta saatavia säästöjäkin maksimaalisesti kulloisenkin käyttäjän osaamistasosta riippumatta. Lisäksi automatisointi oikein toteutettuna tuo mukanaan helppouden ja vaivattomuuden.

Jos automatisointi kuulostaa houkuttelevalta ja helpolta käyttää, mutta hankalalta toteuttaa, ei hätää. Käänny osaavan sähkömiehen puoleen.

Seuraa sähkönkulutustasi, muuta käytöstäsi

Energiayhtiöillä on palveluja, joista voit seurata internetin kautta oman kotisi sähkön kulutusta säännöllisesti ja usein jopa reaaliaikaisesti.

Voit myös ostaa ja asennuttaa / lainata määräajaksi energiayhtiöstäsi mittarin / mittareita ja seurata niiden avulla yksittäisten laitteiden sähkönkulutusta.

On todettu, että sähkön kulutuksen seuraaminen johtaa usein sähkön säästämiseen eli kun näkee laitekohtaisen kulutuksen, paljon sähköä käyttävien laitteiden käyttö vähenee.

Energiatodistusta koskeva neuvontapalvelu

Energianeuvontaa