OHJEITA JA TIETOA

Tästä kokonaisuudesta löydät monipuolisesti tietoa siitä, millä keinoilla voi parantaa sähköturvallisuutta, asumismukavuutta ja energiatehokkuutta. Täällä on  myös erilaisia sähköön liittyviä ohjeita ja muistilistoja sekä muuta hyödyllistä tietoa esimerkiksi laitteiden kulutuksesta, kierrätyksestä ja sähkösopimuksen tekemisestä.

Ajankohtainen sähköturvallisuusvideo vuodelta 1956

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n edeltäjä Sähköliikkeiden Liitto julkaisi vuonna 1956 sähköturvallisuusvideon, jonka sanoma on edelleen ajankohtainen.

Vuonna 1956 kerrottua asiaa:

Usein yritetään määräysten vastaisesti suorittaa sähköasennuksia tai laitteiden korjauksia itse, tai annetaan niiden suorittaminen säästäväisyyttä tavoitellen epäpätevien liikkeiden tai henkilöiden tehtäväksi. Epäpätevästä työn suorituksesta saattaa kuitenkin aiheutua asianomaiselle itselleen tai muilla sekä tapaturman että hengen, tai omaisuuden menetyksen muodossa vaaroja ja vahinkoja.

Esimerkiksi vakuutusyhtiöt saattavat kieltäytyä korvaamasta vahinkoa, jos sähkölaitteet eivät ole määräysten mukaisella tavalla asennettuja. Ajatus ”tee se itse” ei kuitenkaan sovellu silloin, kun on kysymys sähkölaitteesta, vaan ajatus on suorastaan lain vastainen, sillä kaikkien käytettävien sähkökojeiden – myös valaisimien – tulee olla sähkötarkastuslaitoksen hyväksymiä.

Hankittaessa uusia sähkölaitteita on siis aina parasta turvautua asiantuntijoihin. Se tulee ehkä hieman kalliimmaksi, mutta varmuudesta ja turvallisuudesta kannattaa sittenkin maksaa.

Video Youtubessa.