AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT OSAKSI TAVANOMAISTA RAKENTAMISTA

Aurinkosähköjärjestelmien asennuttaminen lisääntyy nopeasti. Syynä on ennen kaikkea se, että aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tullut taloudellisesti järkeväksi.

Aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessakin rakennettu jo vuosikymmeniä kesämökeille, joihin yleistä jakeluverkkoa ei ole kannattanut viedä. Voimakas kasvu järjestelmien rakentamisessa koskee kuitenkin nyt sähköverkon rinnalle liitettäviä järjestelmiä, aina muutaman kW:n laitteistosta satojen kW:n toteutuksiin.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaikkea silloin, kun kiinteistö itse pystyy kuluttamaan kaiken tuottamansa energian. Sähkön hinta jakaantuu karkeasti kolmeen lähes yhtä suureen osaan: sähköenergian hinta, sähkön siirtohinta ja verot.

Kun aurinkosähkön pystyy itse kuluttamaan, siirtomaksut ja verot jäävät pois. Jos kaikkea ei pysty kuluttamaan, voi ylijäämäsähkön myös myydä.
Aalto-yliopiston FinSolar sivustolla on esimerkkejä aurinkoenergiainvestoinneista.

Huoltovapaa kauas tulevaisuuteen

Aurinkopaneeli on käytännössä huoltovapaa ja valmistajat antavat paneeleille tyypillisesti 25 vuoden takuun. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1 kW paneelin huipputehosta saa vuoden aikana lähes 1 000 kWh energiaa. 1 kW teho taas edellyttää noin 6 m2 paneelipinta-alaa.
Asuinkiinteistöjen katoille voidaan helposti sijoittaa paneeleita muutamasta kilowatista muutamaan kymmeneen kilowattiin saakka kiinteistön koosta riippuen.

Eteläsuunta optimaalisin

Optimaalisin paneelin asennussuunta on etelään, mutta paneeleita voidaan järkevästi asentaa tehon olennaisesti putoamatta, vaikkei tuo suunta olisikaan mahdollinen. Käytännössä tuotanto rajoittuu maaliskuulta loka¬kuuhun, pimeimpinä talvikuukausina paneeleista ei juurikaan saa tuottoa. Kesän pitkien valoisten päivien ansiosta vuosituotanto ei kuitenkaan merkittävästi poikkea esimerkiksi Saksassa saatavasta määrästä.

Yhteydet kunnan viranomaisiin ja jakeluverkkoyhtiöön

Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää, vaatiiko rakentaminen esimerkiksi toimenpideilmoitusta. Ehdot vaihtelevat kunnittain, mutta suuntauksena on liittämisen helpottaminen.

Lisäksi pitää olla yhteydessä alueen sähkönjakeluverkon haltijaan, mikäli laitteisto on yhteydessä jakeluverkkoon. Verkkoyhtiö tarkastaa, että laitteisto voidaan liittää ilman, että se aiheuttaa haittaa jakeluverkkoon.

Asennuksen tekee ammattilainen

Aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen erikoistuneita yrityksiä on lukuisia.
Koska kyseessä on sähköasennustyö, yrityksellä tulee olla sähköurakointioikeudet.
Yleensä hankinta kannattaa tehdä kokonaishankintana, jolloin toimittaja vastaa kaikesta eikä tule ongelmia esimerkiksi urakkarajojen suhteen. Korjausrakentamis¬kohteissa on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Rakentamismääräykset ovat uusiutumassa ja rakennuksilta edellytetään entistä pienempää kokonaisenergian kulutusta. Kiinteistön vuosittaista ostoenergian kulutusta voidaan pienentää tuottamalla osa energiasta itse aurinkosähköjärjestelmällä.

Kannattava investointi ja ekoteko

Aurinkosähköjärjestelmä on puhdas energiatuotantomuoto.

Lisätietoja aurinkosähköstä mm.
www.motiva.fi
www.finsolar.fi
www.fortum.fi
www.vattenfall.fi

Tee aurinkoenergialaskelma talollesi
http://gef.sunenergia.com/start