SÄHKÖN PIENTUOTANTO


Sähkön pientuotanto saattaa kiinnostaa useammastakin syystä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi:

• korvata osa ostosähköstä omalla tuotannolla
• saada lisäansioita myymällä tuotettua sähköä
• varautua katkoksiin yleisessä sähkönjakelussa ja/tai
• toimia ekologisesti

Yleisimmät uusiutuvan energian lähteet Suomessa ovat:

• aurinkoenergia
• tuulivoima
• vesivoima
• bioenergia ja
• geoterminen energia


Muistilista pientuottajaksi haluavalle

• Ota yhteys kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen ennen laitteiston hankintaa
– Tuotantolaitos saattaa vaatia rakennusluvan tai toimenpideluvan
– Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

• Ota yhteys alueella toimivaan sähköverkkoyhtiöön ennen laitteiston hankintaa
– Tuotantolaitoksesta on aina ennen käyttöönottoa ilmoitettava verkonhaltijalle.
– Ole yhteydessä verkkoyhtiöön ensimmäisen kerran jo ennen voimalan hankintapäätöstä.

• Ota yhteys valitsemaasi sähkönmyyjään ajoissa ennen tuotannon aloittamista
– Myytävälle sähkölle pitää löytää ostaja (energiayhtiö).

• Ota yhteys valitsemaasi sähköurakoitsijaan
– Tuotantolaitoksen saa kytkeä vain ammattitaitoinen sähköasentaja tai yritys, jolla on sähköurakointioikeudet.
– Asiansa osaava sähköalan ammattilainen varmistaa asennuksen sähköturvallisuuden.