RAKENTAMISEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus koskee myös kotitalouksia. Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle.

Tiedot tulee anntaa aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Tiedot voi ilmoittaa sähköisesti verkkolomakkeella suomi.fi-palvelun kautta tai tulostettavalla paperilomakkeella.

Jos rakennustyö on tilattu yritykseltä tai työntekijältä, täytyy ilmoittaa omien yhteystietojen lisäksi muun muassa:
• missä rakennustyö on tehty
• työn suorittaneen yrityksen tai työntekijän nimi
• kuinka paljon yritykselle tai työntekijälle on maksettu suorituksia

Tiedot on ilmoitettava myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä, jos yksityishenkilö on tilannut työn. Talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena tehdystä rakentamistyöstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos yksityishenkilö toimii rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi yhdessä puolison kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus. Kun tiedot on ilmoitettu, saa Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Tämä todistus tulee esittää rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.

Lisätietoja rakentamisen ilmoitusvelvollisuudesta verohallinnon verkkopalvelusta