SÄHKÖAUTOILU

Sähköauto on ympäristöystävällinen, tehokas ja taloudellinen vaihtoehton polttomoottoriautolle. Sähköautolla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä ja hiukkaspäästöjä pienellä vaivalla.

Autojen päästöistä noin 85 prosenttia syntyy ajossa. Toisin kuin perinteinen polttomoottoriauto sähköauto on ajossa täysin päästötön. Jos sähköauto vielä ladataan aurinko-, tuuli tai vesisähköllä tai muulla puhtaalla, uusiutuvalla energialla, kokonaispäästö lähestyy nollaa.

Sähköisen voimalinjan hyötysuhde on 70-80 prosenttia, kun se polttomoottoreissa on vain 20–30 prosenttia. Sähkömoottorin täysi teho on myös käytössä heti ensimmäisestä kierroksesta lähtien, mikä mahdollistaa nopean kiihdytyksen.

Sähköauto on lisäksi lähes äänetön. Sähköauton hankkiminen on vielä varsin kallista, mutta käyttökustannukset ovat perinteisiä autoja pienemmät. Sähköautolla energiaa kuluu vähemmän ja sähkö on edullista suhteessa polttoaineisiin.

Noin yksi kilowattitunti sähköä korvaa 1,8 litraa raakaöljyä ja riittää 6 kilometrin kaupunkiajoon. Tällä hetkellä tavanomaisen sähköauton toimintasäde on 250-400 kilometrin luokkaa yhdellä latauksella. Suomessa sähköautojen yleistymistä jarruttaa jonkin verran niiden polttomoottoriautoja korkeampi hinta.

Sähköautojen lataaminen

Sähköajoneuvojen lataamiseen turvallisin vaihtoehto on juuri tähän käyttöön tarkoitettu latausasema.

Jo olemassa olevien autolämmityspistorasioiden – ja niiden sähkönsyöttö – käyttö sähköautojen lataukseen kuulostaa houkuttelevalta. Ne eivät ole kuitenkaan luotettavia, jos pistorasiasta otetaan jatkuva 16 A virta myös kesähelteellä (autolämmityspistorasiat on voitu suunnitella vain talvikäyttöön). Myös lämmityspistorasioiden aikaohjaukset rajoittavat käyttöä.

Lämmitystolppien pistorasiat ovat kotitalouskäyttöön tarkoitettuja suojakosketinpistorasioita, jotka voivat aiheuttaa palovaaran kosketinrakenteen ylikuumetuessa. Niitä voidaan käyttää jatkuvaan lataamiseen vain siten, että latausvirta rajoitetaan suositeltuun 8 A:iin ajoneuvon laturissa ja sen ohjauksessa.

Latauspisteinä on syytä käyttää sähköajoneuvojen lataukseen suunniteltuja tai muutoin latauskäyttöön sopivaksi todettuja latauspisteitä. Uudisasennuksissa käytetään sähköautokäyttöön suunniteltua lataustapaa 3 (ks. alempana) ja asennetaan sen mukaiset johdotukset ja pistorasiat.

Lataustavat

Lataustapa 1: Kevyiden sähköajoneuvojen lataus

Kevyet pienitehoiset sähköajoneuvot kuten sähköpolkupyörät tai – skootterit voidaan ladata vaihtosähköllä tavanomaisesta maadoitetusta16 A/250 V kotitalouspistorasiasta, joka on suojattu kiinteään asennukseen kuuluvalla vikavirtasuojalla. Lataustapa edellyttää sähköasennuksessa olevia vikavirtasuojia, jotka varmistavat henkilö- ja paloturvallisuuden.

Lataustapa 2: Rajoitettu tai hidas lataus

Sähköajoneuvossa olevaa laturia syötetään vaihtosähköllä tavanomaisesta maadoitetusta kotitalouspistorasiasta tai voimapistorasiasta ajoneuvon valmistajan hyväksymällä liitäntäjohdolla, jossa on suojalaiteyksikkö. Sähköajoneuvoja voidaan ladata 16 A/250 V maadoitetuista kotitalouspistorasioista, jos latausvirta on rajoitettu sopivalle tasolle, suositeltuun 8 A:iin.

Lataustapa 3: Sähköauton peruslataustapa

Sähköajoneuvo ladataan vaihtosähköllä erityisestä sähköautopistorasiasta, jolloin akkulaturi on autossa. Latausjohto voi olla myös kiinteästi liitetty latauspisteeseen. Latausjärjestelmä sisältää tunnistus- ja valvontajärjestelmän, joka varmistaa, että ajoneuvo on turvallisesti ja kunnolla liitetty syöttöverkkoon.

Pistorasiasta ja latauspisteestä otettava virta valitaan automaattisesti käytössä olevan syöttöverkon mukaan esimerkiksi 16 A tai 32 A.

Lataustapa 4: Sähköauton pikalataus

Sähköauto ladataan tasasähköllä suurella virralla auton ulkopuolella olevasta tasasähkölaturista. Liitäntäjohto on kiinteästi liitetty lataustolppaan. Pikalataus on tarpeellinen ratkaisu, jos sähköautolla ajetaan paljon. Lataustapaa voidaan käyttää esimerkiksi palveluasemilla ja muissa paikoissa, joissa tarvitaan nopeaa lataamista. Pikalatauksessa voidaan akku ladata lähes täyteen 10 minuutissa ja kokonaan täyteen puolessa tunnissa, kun muilla lataustavoilla kestoajat vaihtelevat ladattavasta autosta riippuen 3-12 tuntiin.

Katso täältä SESKO ry:n lataussuositus

Kymmenen myyttiä sähköautoilusta