SÄHKÖAUTO

Sähköauto on ympäristöystävällinen, tehokas ja taloudellinen vaihtoehton polttomoottoriautolle. Sähköautolla voidaan vähentää hiilijalanjälkeä ja hiukkaspäästöjä pienellä vaivalla.

Autojen päästöistä noin 85 prosenttia syntyy ajossa. Toisin kuin perinteinen polttomoottoriauto sähköauto on ajossa täysin päästötön. Jos sähköauto vielä ladataan aurinko-, tuuli tai vesisähköllä tai muulla puhtaalla, uusiutuvalla energialla, kokonaispäästö lähestyy nollaa.

Sähkömoottorin hyötysuhde on jopa 95 prosenttia, kun se polttomoottoreissa on vain 20–30 prosenttia. Sähkömoottorin täysi teho on myös käytössä heti ensimmäisestä kierroksesta lähtien, mikä mahdollistaa nopean kiihdytyksen.

Sähköauto on lisäksi lähes äänetön. Sähköauton hankkiminen on vielä varsin kallista, mutta käyttökustannukset ovat perinteisiä autoja pienemmät. Sähköautolla energiaa kuluu vähemmän ja sähkö on edullista suhteessa polttoaineisiin.

Noin yksi kilowattitunti sähköä korvaa 1,8 litraa raakaöljyä ja riittää 6 kilometrin kaupunkiajoon. Tällä hetkellä sähköautojen toimintasäde on 150 kilometrin luokkaa. Suomessa sähköautojen yleistymistä rajoittaa autojen hinnan lisäksi vielä melko harva latauspisteverkosto.

Sähköautojen lataaminen

Sähköajoneuvoja ladataan oikein ja turvallisesti kytkemällä liitäntäjohdon pistotulppa ajoneuvon lataamiseen tarkoitettuun pistorasiaan tai latauspisteeseen kiinteästi asennetun liitäntäjohdon pistoke ajoneuvossa olevaan vastakkeeseen.

Jo olemassa olevien autolämmityspistorasioiden käyttö sähköautojen lataukseen kuulostaa houkuttelevalta, mutta ne eivät ole kuitenkaan luotettavia, jos pistorasiasta otetaan jatkuva 16 A virta. Myös esimerkiksi aika- ja lämpötilaohjaukset rajoittavat käyttöä.

Lämmitystolppien pistorasiat ovat kotitalouskäyttöön tarkoitettuja suojakosketin-pistorasioita, jotka voivat aiheuttaa palovaaran kosketinrakenteen ylikuumetuessa. Niitä voidaan käyttää tilapäisesti latauskäyttöön vain siten, että latausvirta rajoitetaan esimerkiksi 8 A:iin ajoneuvon laturissa ja sen ohjauksessa.

Latauspisteinä on syytä käyttää sähköajoneuvojen lataukseen suunniteltuja tai muutoin latauskäyttöön sopivaksi todettuja latauspisteitä. Uudisasennuksissa käytetään sähköautokäyttöön suunniteltua lataustapaa 3 ja asennetaan sen mukaiset johdotukset ja pistorasiat.

Sähköautoissa käytetään tyypillisesti litium-ioni-akkuja, joiden energiatiheydet ovat muita akkutyyppejä parempia. Akkuja ladatessa tulee muistaa turvallisuus, sillä väärinkäyttötilanteet, kuten akun ylilataaminen ja mekaaninen vahingoittuminen, voivat johtaa akun hallitsemattomaan lämpenemiseen.

Tulevaisuudessa uutena mahdollisuutena saattavat olla metalli-ilma-akut, esimerkiksi alumiini-ilma -akku, joilla päästään jopa kymmenkertaisiin energiatiheysarvoihin ja siten parempaan sähköauton toimintasäteeseen.

Lataustavat

Lataustapa 1: Kevyiden sähköajoneuvojen lataus

Kevyet pienitehoiset sähköajoneuvot kuten sähköpolkupyörät tai – skootterit voidaan ladata vaihtosähköllä tavanomaisesta maadoitetusta16 A/250 V kotitalouspistorasiasta, joka on suojattu kiinteään asennukseen kuuluvalla vikavirtasuojalla. Lataustapa edellyttää sähköasennuksessa olevia vikavirtasuojia, jotka varmistavat henkilö- ja paloturvallisuuden.

Lataustapa 2: Tilapäinen tai rajoitettu lataus

Sähköajoneuvossa olevaa laturia syötetään vaihtosähköllä tavanomaisesta maadoitetusta kotitalouspistorasiasta tai voimapistorasiasta ajoneuvon valmistajan hyväksymällä liitäntäjohdolla, jossa on suojalaiteyksikkö. Sähköajoneuvoja voidaan ladata 16 A/250 V maadoitetuista kotitalouspistorasioista, jos latausvirta on rajoitettu sopivalle tasolle, esimerkiksi 8 A:iin.

Lataustapa 3: Sähköautokäyttöön suunniteltu lataustapa

Sähköajoneuvo ladataan vaihtosähköllä erityisestä sähköautopistorasiasta, jolloin akkulaturi on autossa. Latausjohto voi olla myös kiinteästi liitetty latauspisteeseen. Latausjärjestelmä sisältää tunnistus- ja valvontajärjestelmän, joka varmistaa, että ajoneuvo on turvallisesti ja kunnolla liitetty syöttöverkkoon.

Latauspisteen pistorasioiden mitoitusvirta on 63 A yksi- tai kolmivaiheisena. Pistorasiasta ja latauspisteestä otettava virta valitaan automaattisesti käytössä olevan syöttöverkon mukaan esimerkiksi 16 A tai 32 A.

Lataustapa 4: Sähköauton pikalataus

Sähköauto ladataan tasasähköllä suurella virralla auton ulkopuolella olevasta tasasähkölaturista. Liitäntäjohto on kiinteästi liitetty lataustolppaan. Pikalataus on tarpeellinen ratkaisu, jos sähköautolla ajetaan paljon. Lataustapaa voidaan käyttää esimerkiksi palveluasemilla ja muissa paikoissa, joissa tarvitaan nopeaa lataamista. Pikalatauksessa voidaan akku ladata jopa 10 minuutissa, kun muilla lataustavoilla kestoajat vaihtelevat ladattavasta laitteesta riippuen 3 – 12 tuntiin.