AUTOMAATION TOTEUTTAMINEN

Kiinteistöjen automaatio voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla.

Automaation toteuttamisessa selvitetään ensin, mihin tarkoitukseen käyttäjä sitä ensisijaisesti kaipaa. Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella, mitä eri taloteknisiä osiota otetaan automaation piiriin.

Erityisesti mukavuutta kaipaavat käyttäjät haluavat varmasti valaistuksen, ilmanvaihdon, lämmityksen, jäähdytyksen ja viihdejärjestelmien mukaan automaation piiriin.

Energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä kiinnostuneet henkilöt haluavat lisäksi mittausjärjestelmät ja niiden tietojen raportoinnin, sähkön kysynnänjouston palvelut sekä eri energialähteiden hyödyntämisen automaattisen vuorottelun.

Turvallisuutta kaipaaville voidaan automaatioon liittää niin murtovalvontaa kuin vesivahinkovahtejakin.

Automaatio tarvitsee toimiakseen anturointia, tiedonsiirtoa, tiedon prosessointia ja laitteita, joiden toimintaa ohjata. Nämä voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla.

Automaatiojärjestelmän toteutukseen on useita eri kilpailevia järjestelmiä. Tiedonsiirto järjestelmän sisällä voidaan hoitaa niin langallisena kuin osaksi langattomanakin.

Yksittäisiä pienimuotoisia valaistuksen ohjausjärjestelmiä saa jo nykyään plug-n-play -tyyppisenä. Kokonainen kiinteistö on kuitenkin liian haastava saada toimimaan optimaalisella tavalla ilman ammattimaista suunnittelua ja urakointia, johon kuuluu osana järjestelmän ohjelmoiminen toimimaan juuri kyseisessä kohteessa.

Sähköala Koti -lehden artikkeli: Modernia automaatiota ja näyttävää tekniikkaa rintamamiestaloon
Sähköala Koti -lehden artikkeli: Mukava koti – automaattisesti