AUTOMAATION HYÖDYT

Rakennusautomaatio tarjoaa useita hyötyjä. Erityisesti automaatio tarjoaa mahdollisuuksia energiansäästöön ja kiinteistön ylläpitoon. Lisäksi turvallisuus ja kiinteistön käyttäjien viihtyvyys ovat automaation etuja.

Mukavuus ja viihtyisyys

Kiinteistöissä automaatiota hyödynnetään yleisimmin hallitsemaan sisäolosuhteita, kuten lämpötilaa ja valaistusta. Automaatio osaa pitää talon sisäiset olosuhteet juuri sellaisina kuin käyttäjä kokee ne mukavina.

Halutun olosuhteen vaihtaminen on helppoa erilaisten älypuhelimien ja tablettien avulla. Uusimmat älykkäimmät ratkaisut voivat oppia käyttäjiensä mieltymykset ja haluttaessa toimia niiden mukaan jo ennen kuin käyttäjä antaa siihen käskyä.

Automaation kytkeminen osaksi kodin viihdekeskusta on myös mahdollista, kun arvostetaan valaistuksen ja talotekniikan äänimaailman sulautumista osaksi vaikkapa leffaillan kokonaisuutta.

Energiatehokkuus

Automaatio mahdollistaa talon energiatehokkaan käytön. Suurelta osin automaatiolla toteutetaan toimenpiteitä, joilla paikataan käyttäjän unohduksista johtuvaa energiahukkaa, kuten automaattisesti sammuvat wc-tilojen valot.

Lisäksi automaatio mahdollistaa energiansäästötoimenpiteitä, joita käyttäjän on itse hankalampia toteuttaa, esimerkiksi ilmanvaihdon tehokkuuden säätäminen ilman hiilidioksidipitoisuuden mukaan tai valaistuksen himmentäminen auringonvalon mukaan niin, että valaistustaso pysyy koko ajan hyvänä.

Uusiutuvat energianlähteet ja sähkön kysyntäjousto tuovat uusia näkökulmia energiankulutukseen. Automaatiolla helpotetaan omien uusiutuvien energialähteiden käyttöä esimerkiksi määrittelemällä, milloin hyödynnetään katon aurinkopaneelien tuottamaa sähköä ja milloin sähkö on järkevämpi ostaa yleisestä sähköverkosta.

Automaatiojärjestelmässä kysyntäjousto on yksinkertaista toteuttaa ohjaamalla sähkön käyttöä automaattisesti saatujen sähkön hintojen perusteella.

Uusimmat automaatiojärjestelmät voivat hyödyntää ennakoivasti sääennusteita talojen lämmittämisessä, ja käyttäjänsä tavat oppimalla automaatio osaa luoda käyttäjälle mieluisat olosuhteet oikeaan aikaan ja säätää energiaa muina aikoina.

Turva ja varmuus

Kotien ja asukkaiden turvallisuus taataan useimmin erillisellä turvajärjestelmällä. Turvallisuus on mahdollista kuitenkin toteuttaa myös osana automaatiojärjestelmää, joko niin että automaatio hoitaa myös turvallisuustoimenpiteet tai että järjestelmät toimivat tiiviisti yhteistyössä. Näillä järjestelmillä suojataan talo murto- ja palo- sekä muita vahinkotilanteita varten.

Perinteisten turvatoimintojen lisäksi on mahdollista toteuttaa vaikkapa suoja vesivahinkoa varten. Etävalvonta taas antaa mahdollisuuden esimerkiksi talosta poissa ollessa tarkastaa, ettei kahvinkeitin jäänyt päälle.

Sähköala Koti -lehden artikkeli: Helsingin Sompasaaressa testataan älyasumisratkaisuja
Sähköala Koti -lehden artikkeli: Älykäs koti on suunniteltu kestämään aikaa