ILMALÄMMITYS JA ILMALÄMPÖPUMPUT

Ilmalämmitys on sekä lämmönjako- että ilmanvaihtojärjestelmä.

Ilmalämmityksessä jokaiseen huoneeseen puhalletaan kanaviston kautta lämmintä ilmaa. Järjestelmään kuuluu lämmön talteenotto, joten poistuvalla ilmalla lämmitetään sisään otettavaa kylmää ilmaa.

Ilmalämpöpumput hyödyntävät ulkoilman energiaa. Ulkoilman käyttäminen lämmön lähteenä on halvin ratkaisu, mutta se ei toimi tehokkaasti enää kovemmilla pakkasilla.

Näiden ilmastointilämpöpumppujen höyrystinosa on ulkona ja lauhdutinosa sisällä. Ne voidaan säätää joko lämmön tai kylmän tuottamiseen ja niitä käytetään ensisijaisesti tiloissa, joissa tarvitaan jäähdytystä kesällä.

Lämpöpumppu toimii sähköllä, mutta tarvitsee toimiakseen vain osan suoran sähkölämmityksen vaatimasta sähköenergian määrästä toiminta-alueellaan.

Koska ilmalämpöjärjestelmä ei toimi kovalla pakkasella eikä se voi tuottaa rakennuksen lämmintä käyttövettä, ilmalämpöjärjestelmä on tarkoituksenmukaista yhdistää sähkölämmitykseen, joka on toteutettu lämmityskaapeleilla, lämmityselementeillä tai sähkölämmityspattereilla.

Poistoilmapumput toimivat toisella periaatteella. Ne uusiokäyttävät pääasiassa sitä energiaa, joka on sitoutunut talon sisäilmaan ennen kuin se poistetaan käytettynä takaisin ulos.

Lämpöpumppu on integroitu ilmanvaihtokojeeksi ja rakennuksessa olevalla ilmastointijärjestelmällä tuodaan poistoilma koneelle. Saatua lämpöä käytetään yleisesti käyttöveden lämmitykseen.

Laitteisto ei kuitenkaan voi uusiokäyttää lämpöä enempää kuin mitä poistoilmassa on, joten järjestelmään liitetään lisäsähkövastus täydentämään käyttöveden lämmitystä ja sähkölämmityskaapelit tai -patterit täydentämään lämmitysjärjestelmää.

Lisätietoja ilma- ja poistoilmalämmitysjärjestelmistä saa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen sivuilta: www.sulpu.fi