SÄHKÖLÄMMITYS

Kaksi kolmesta rakentajasta valitsee sähkölämmityksen talonsa lämmitysmuodoksi. Sähkölämmityksellä on paljon etuja muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.

Huonekohtainen sähkölämmitysjärjestelmä ei tarvitse erillistä huolenpitoa: Kodin lämmitysjärjestelmä voidaan vuodenajasta riippumatta milloin tahansa jättää ilman valvontaa vaikka lomamatkan ajaksi.

Lämmitysjärjestelmä, joka ei perustu veden kiertämiseen, kestää pidemmän sähkökatkoksen ilman vahingoittumisen vaaraa.

Sähkölämmitysjärjestelmän laitteita on helppo käyttää. Järjestelmä voidaan rakentaa jopa siten, etteivät minkäänlaiset käyttötoimenpiteet ole tarpeen.

Eri tiloihin on vaivatonta asetella eritasoiset lämpötilat: olohuoneeseen korkeampi, makuuhuoneisiin pari astetta matalampi, aputiloihin ehkä vieläkin viileämpää. On mahdollista säätää erilainen lämpötila jopa saman huonetilan eri osiin.

Hankintakustannuksiltaan edullisimmat pientalon lämmitysjärjestelmät ovat huonekohtainensähköpatterilämmitys sekä huonekohtainen lattia- ja kattolämmitys.

Sähkölämmitys säästää energiaa

Sähkölämmitysjärjestelmän laitteet kuluttavat sähköä ainoastaan silloin, kun tilaan tarvitaan lisää lämpöä.

Sähkölämmitysjärjestelmä reagoi nopeasti silloin, kun esimerkiksi takkaan laitetaan tuli tai ruuanlaiton yhteydessä uunista tulee lisälämpöä keittiöön. Jouluna kinkkua paistettaessa eivät lämmityslaitteet juurikaan kuluta energiaa.

Mahdollisuus yhdistää helposti erilaisia lämmitystapoja on suoran sähkölämmityksen ylivoimainen etu. Puulämmitys sopii hyvin täydentämään sähkölämmitystä, jos edullista polttopuuta vain on helposti saatavilla. Sähkölämmitteisessä talossa puun polttaminen kannattaa erityisesti kylminä talvipäivinä. Tulisija tarjoaa varalämmönlähteen mahdollisten sähkökatkojen varalta, lisää asumisviihtyvyyttä ja luo tunnelmaa.

Varsinkin jo rakennetuissa taloissa ilmalämpöpumppu tarjoaa oivan mahdollisuuden alentaa niin kodin käyttämän lämmitysenergian määrää kuin kustannuksia. Oikein sijoitettu laite ja oikeat käyttötavat ovat kuitenkin ehdoton edellytys hyvään lopputulokseen pääsylle.

Sähkölämmitysfoorumin julkaisema sähkölämmitysopas esittelee nykyaikaisen sähkölämmityksen toteutusvaihtoehtoja ja antaa vinkkejä olemassa olevan lämmitysjärjestelmän parantamiseen. Oppaassa selvitetään myös peruskorjauksessa huomioitavat asiat. Vanhoissa sähkölämmitysjärjestelmissä pienillä korjausinvestoinneilla voidaan saavuttaa merkittäviäkin säästöjä, joita normaalisti ei tule ehkä ajateltuakaan. Selkeä opas soveltuu niin kuluttajille kuin rakennusalan ammattilaisillekin.

Lisätietoja:

Opas sähkölämmityksen valintaan (1,71 megatavua)

Energiatehokas sähkölämmitys

Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvari

Pientalojen lämmitystapojen vertailulaskuri