KODIN SÄHKÖTYÖT JA SÄHKÖISTYS

Kodin sähkötyöt, erilaiset sähköiset järjestelmät ja laitteet ovat olennaisessa roolissa, kun ajatellaan tilojen asumis- ja käyttömukavuutta. Oikein valikoidut ja huolellisesti asennetut järjestelmät ja laitteet voivat lisäksi parantaa rakennusten ja niiden eri tilojen toimivuutta, energiatehokkuutta ja turvallisuutta ratkaisevasti. Sähköllä toimivat järjestelmät on järkevää ottaa huomioon jo rakentamisen tai remontoimisen suunnittelun alkumetreillä, sillä sähköjärjestelmien asentaminen tai uusiminen jälkikäteen on paitsi hankalaa myös kallista.

KODIN SÄHKÖTYÖT TULEE TEETTÄÄ OSAAVALLA AMMATTILAISELLA

Kodin sähkötyöt eivät ole jokamiehen oikeus hyvästä syystä:
sähkö on väärin asennettuna ja käsiteltynä vaarallista, eikä edes pienimpiä sähkötöitä tai -korjauksia saisi tehdä itse. Siksi kodin sähkötyöt ja -asennukset tulee teettää osaavalla ja urakointioikeudet omaavalla tekijä. Osaavan ammattilaisen hyvin tekemä työ osoittaa arvonsa jo sen laadun ja kestävyyden kautta, jonka lisäksi voit olla varma siitä, että sähkötyöt ja -asennukset on tehty kodissasi oikein ja turvallisesti.

Olemme koonneet kodin sähkötöihin ja sähköistykseen liittyvää tietoa kätevästi yhteen paikkaan. Viereisestä valikosta voit lukea lisää siitä, mitä erinäisiä sähköasennuksia tai -järjestelmiä harkitessa kannattaa ottaa huomioon niiden toimivuuden takaamiseksi. Alan osaavat ammattilaiset opastavat myös mielellään kodin sähkötöihin liittyvissä asioissa.

Sähköistystarvetta arvioidessa voit tarkastella asiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista:

ASUMIS- JA KÄYTTÖMUKAVUUS

Tilojen toimivuutta, hoidettavuutta ja asumisen vaivattomuutta voi parantaa jokaisen asukkaan tarpeet huomioon ottaen edistyksellisten sähköistysratkaisujen avulla.

Kodin sähkötyöt voivat usein olla myös lisäyksiä olemassaoleviin sähköistyksiin pelkkien korjausten sijaan. Jo pelkästään pistorasioiden ja valaistuspisteiden määrän lisääminen tekee kodista toimivamman puhumattakaan niistä moninaisista mahdollisuuksista, joita kehittynyt sähkötekninen taloautomaatio säätö-, ajastus- ja etäkäyttömahdollisuuksineen voi tarjota.

ENERGIATEHOKKUUS

Energiankulutusta voi sähköisen talotekniikan ratkaisuin hallita ja saada sähkölaskua pienemmäksi. Monet pienetkin kotona tehtävät sähkötyöt ja -uudistukset voivat edistää kotisi energiatehokkuutta, erityisesti, mikäli olemassaolevat järjestelmät ovat jo vanhempia ja ne vaihdetaan uusiin. Kodin sähköistyksen kuntoa kannattaakin selvittää aina säännöllisin väliajoin varmistuaksesi siitä, että tehdyt ratkaisut ovat energiatehokkaimmalla tasolla.

Kodin energiatehokkuutta voi myös parantaa esimerkiksi lämmittimien ohjauksilla, valaisimien ja/tai lamppujen vaihdoilla, valaistuksen automaatiolla erilaisine läsnäolotunnistimineen ja antureineen, sähkön käytön seurannalla ja vaikkapa sähkön pientuotannolla aurinkopaneelein.

KODIN SÄHKÖTURVALLISUUS

Sähköistyksessä havaittavat viat ja puutteet on syytä laitattaa ammattilaisella kuntoon heti, kun niitä havaitaan. Sähköturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää aina, sillä huonosti tehdyt sähkötyöt voivat johtaa kotona vaaratilanteisiin tai aiheuttaa tarpeettomia riskejä.

Omaisuuden ja hengen vaaraa voivat aiheuttaa esimerkiksi virheelliset asennukset, löystyneet liitokset, rikkoutuneet pistorasiat, kytkimet, valaisimet tai liitos- ja jatkojohdot, rikkinäiset sulakekannet tai väärät sulakekoot. Sähkötöihin ja -asennuksiin liittyvät riskit on helpointa minimoida hyödyntämällä ammattitaitoisen sähköasentajan palveluita. Alan ammattilainen osaa vikojen tai puutteiden nopean korjaamisen lisäksi saattaa kodin sähköasennukset tasolle, jolla niiden turvallisuudesta voidaan olla varmoja.