Käyttöehdot

Löydäsähkömies.fi www-sivujen käyttöehdot

Avaamalla ja käyttämällä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n www-sivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Älä avaa www-sivuja lainkaan mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja. Tekijänoikeus näiden www-sivujen (”sivut”) sisältöön, käsittäen rajoituksetta sivuilla olevan tekstin, kuvat ja niiden ryhmittelyn, kuuluu STUL ry:lle (”STUL”). © STUL ry. Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään.

Sivuilla oleva tieto on julkaistu maksutta käyttäjille ja se on tarkoitettu vain informaation välittämiseksi. Vaikka STUL on pyrkinyt tiedon oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä. STUL ry:llä on oikeus milloin tahansa ilman eri ilmoitusta lisätä, poistaa tai muuttaa sivujen sisältöä tai evätä pääsy sivuille. STUL ry:llä ei ole velvollisuutta ylläpitää sivuja.

STUL ry omistaa yksin sivuilla olevan sisällön. Sivut on julkaistu ”sellaisena kuin ne ovat”. STUL ei anna sivuilla olevan sisällön suhteen minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta, eikä takaa, ettei sivuilla oleva sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia tai että sisältö soveltuisi kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen.  STUL ei takaa sivuilla olevien ohjelmien, kuten erilaisten laskimien, tai tietojen riittävyyttä, virheettömyyttä tai luotettavuutta.

STUL ei missään tilanteessa vastaa mistään sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista suorista, epäsuorista tai välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista tai menetetystä liikevoitosta, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu STUL:lle. STUL ei anna nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, että sivut (mukaan lukien kolmansien osapuolien sivut, joihin näiltä sivuilta on linkki) tai niitä tarjoava palvelin ei sisältäisi haitallisia komponentteja kuten viruksia, muita vastaavia haittaohjelmia tai muun kaltaisia virheitä.

Sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, tallentaminen, siirtäminen tai välittäminen missään muodossa, joko kokonaan tai osittain, ilman STUL:n etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty.

Sivujen sisällön voi kuitenkin tämän ilmoituksen ehtojen mukaisesti tallentaa ja tulostaa henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivujen minkäänlainen muuttaminen tai muuntelu tai muunlainen käyttö on ankarasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, jäävät STUL:lle.

Sivut voivat olla linkitetty kolmansien osapuolien www-sivuihin, joita STUL ei ylläpidä. STUL ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivuun johtavan linkin ottaminen STUL:n sivuille ei tarkoita sitä, että STUL kannattaisi, tukisi tai suosittelisi sivuja, niiden sisältöä tai sivujen tukijoita.

Lähettäessäsi aineistoa STUL:n palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen kautta, sinun tulee varmistua siitä, ettei aineisto sisällä viruksia tai muita tuhoavia tai saastuttavia ominaisuuksia, ettei aineisto ole laitonta tai muuten sopimatonta, ja että sinulla on rajoitukseton oikeus aineiston lähettämiseen. Lähettäessäsi aineistoa myönnät STUL:lle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä ilman eri korvausta ja ilman käyttöön liittyviä velvoitteita tai vastuita.

Olet korvausvelvollinen, mikäli kolmas osapuoli esittää STUL:lle vaatimuksia lähettämäsi aineiston johdosta. STUL ei tarkasta lähettämääsi aineistoa eikä ota siitä vastuuta. STUL:lla on oikeus milloin tahansa poistaa palvelimiltaan lähettämäsi aineisto.

Sivut sijaitsevat Suomessa olevalla palvelimella, jolloin sivuja (ja niillä olevaa tietoa) tarjotaan käytettäväksi Suomesta käsin ja soveltaen Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Tästä huolimatta STUL:lla on oikeus ryhtyä mihin tahansa oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin liittyvät toimet, jotka ovat käytettävissä niiden maiden lainsäädännön perusteella, joissa sivuja voidaan käyttää ja katsoa.

Sivut voivat käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää henkilötietoja. Evästeiden tarkoitus on esittää edellisen vierailun jälkeen sivuille tehdyt muutokset.

Joitakin evästeitä käytetään käyttäjän mieltymysten seuraamiseksi koskien esimerkiksi kielen valintaa tai tietoja materiaalitilauksista. Jälkimmäiset evästeet poistuvat käyttäjän sulkiessa www-selaimen. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla. Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään.