PIENTALOJEN SÄHKÖASENNUKSISSA JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSISSA PUUTTEITA

22.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti valvontaprojektissaan 65 uuden pientalon sähköasennusten säädöstenmukaisuutta. Kolmasosassa tarkastetuista kohteista löytyi puutteita asennuksista, niiden käyttöönottotarkastuksista sekä pöytäkirjoista. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty viiden vuoden välein ja tulokset olivat nyt jonkin verran huonontuneet.

Tukes toteutti valvontaprojektin viime vuoden lopulla yhdessä rakennusvalvonnan, sähköalan tarkastajien ja tarkastuslaitoksen kanssa. Vuoden 2016 otanta oli pienempi (65 kohdetta) kuin aiemmissa vastaavissa selvityksissä. Kohteet kattoivat kuitenkin koko Suomen maantieteellisesti. Käytännössä tarkastuksia tekivät Tukesin ohjeistuksen mukaan kuusi valtuutettua tarkastajaa ja yksi tarkastuslaitos. Projektissa kiinnitettiin huomiota sähköasennusten toteutukseen, käyttöönottotarkastukseen, käyttöönottotarkastuspöytäkirjoihin, loppupiirustuksiin ja niiden laatuun sekä käytön opastukseen.

Pientalojen (omakoti-, paritalot tai kesämökit) sähköasennusten säädöstenmukaisuutta on selvitetty viiden vuoden välein. Viime vuoden selvityksen tuloksia verrattiin vuosien 2011 ja 2006 tuloksiin. Vertailussa uusimmat tulokset olivat sekä sähköasennusten että niiden käyttöönottotarkastusten osalta aiempaa huonommat.

Pientalojen sähköasennuksista 66 prosenttia oli kunnossa tai niissä oli vain pieniä puutteita, kun vastaava luku oli viisi vuotta sitten 87 prosenttia.

Runsaasti puutteita oli 19 prosentissa, mikä on yli kaksinkertainen määrä verrattuina vuosiin 2011 ja 2006. Myös vakavahkojen puutteiden määrä oli tuplaantunut aiemmasta. Yhdessä kohteessa oli välitön vaara, kun aiemmissa selvityksissä tällaista ei havaittu lainkaan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjojen teko oli yleistynyt lähes sataan prosenttiin. Kuitenkin noin neljäsosassa pöytäkirjoja todettiin puutteita, ja vakavasti puutteellisia oli yhdeksän prosenttia.

– Sähköurakoitsijan on säädösten mukaan tehtävä uusien pientalojen sähkölaitteistoille käyttöönottotarkastus ennen kuin laitteisto otetaan käyttöön. Käyttöönottotarkastus on ainoa pientaloilta vaadittava sähkötarkastus, ja siksi se ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja ovat tärkeitä. Niiden avulla esimerkiksi omakotirakentaja voi varmistua siitä, että sähkölaitteisto on turvallinen ja että se voidaan ottaa käyttöön. Rakennuttajille nämä asiat saattavat olla uusia, mutta jokaisen sähköurakoitsijan ammattitaitoon kuuluu tietää, mitä asiakirjoja uudisrakentamiseen liittyy, kertoo ylitarkastaja Timo PietiläTukesin sähkölaitteistot-ryhmästä. Projektin tulosten pohjalta täytyy Tukesin kenttävalvonnan kohdistusta täsmentää, Pietilä jatkaa.

Mikäli sähköurakoitsija ei huolehdi pientalon käyttöönottotarkastuksen tekemisestä, sähkölaitteiston haltija (omistaja) on velvollinen huolehtimaan siitä. Jos sähkötyön tilaaja on epävarma työn laadusta tai tarkastuksen riittävyydestä, kannattaa harkita sähköasennusten tarkistuttamista puolueettomalla kolmannella osapuolella, eli valtuutetulla tarkastajalla tai laitoksella. Tärkeintä on kuitenkin varmistaa jo ennen sähköasennustyön tilaamista, että urakoitsija on luotettava alan ammattilainen, jolla on sähkötyöhön vaadittava pätevyys ja urakointioikeudet. Oikeudet voi tarkistaa Tukesin rekisteristä.

HUOM!
Kaikki Löydä sähkömies -palvelussa mukana olevat urakoitsijat omaavat vaadittavat pätevyys- ja urakointioikeudet. He ovat myös kaikki Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäseniä, mikä tarkoittaa, että heidän toimintansa moitteettomuus on tarkistettu ennen jäseneksi hyväksymistä.

Sähköasennuksissa havaitut puutteet
• puuttuvat ja väärät merkinnät
• kaapeleilta puuttuva mekaaninen suojaus
• kaapeleiden kiinnitys puutteellinen
• päättämättömät roikkuvat kaapelit
• keskuksen kosketussuojaus puutteellinen
• eri jännitetason johtimet niputettu keskuksessa yhteen
• keskuksessa löysiä liitoksia
• 1,5 mm² johdin suojattu 16 A ylivirtasuojalla
• vikavirtasuojakytkin puuttuu (n. 10 kohteessa)
• puutteet potentiaalintasauksessa (elektrodi, antenni, putkistot)
• LED-valaisimien asennus peruseristetyillä johtimilla ilman vedonpoistoa ja rasiaa
• LED-valaisimien asennus saunan kiukaan yläpuolelle
• kiukaan termostaatin sijoitus tuloilmaan nähden virheellinen
• kiuas liian lähellä palavia rakenteita.

Pienkohdeprojektin tuloksia graafisina esityksinä