Aurinkosähköjärjestelmät osaksi tavanomaista rakentamista

Rakennuksilta edellytetään entistä pienempää kokonaisenergian kulutusta. Kiinteistön vuosittaista ostoenergian kulutusta voidaan pienentää tuottamalla osa energiasta itse esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmällä.

Aurinkosähköjärjestelmien asennuttamisessa kasvuvauhti on todella nopea. Syynä on ennen kaikkea se, että aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on tullut taloudellisesti järkeväksi.
Lisäksi kyseessä on puhdas energian tuotantomuoto. Aurinkosähköjärjestelmistä onkin tulossa osa kiinteistön normaalia varustusta.

Aurinkosähköjärjestelmiä on Suomessakin rakennettu jo vuosikymmeniä kesämökeille, joihin yleistä jakeluverkkoa ei ole kannattanut viedä. Voimakas kasvu järjestelmien rakentamisessa tällä hetkellä perustuu kuitenkin sähköverkon rinnalle liitettäviin järjestelmiin, aina muutaman kW:n laitteistosta satojen kW:n toteutuksiin.

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa hankkia ennen kaikkea silloin, kun kiinteistössä pystytään itse kuluttamaan kaikki tuotettu energia. Sähkön hinta jakaantuu karkeasti kolmeen lähes yhtä suureen osaan: Sähköenergian hinta, sähkön siirto ja verot. Kun aurinkosähkön pystyy itse kuluttamaan, hinnasta jäävät pois siirtomaksut ja verot. Jos kaikkea ei pysty kuluttamaan, voi ylijäämäsähkön myös myydä.

Aurinkosähköjärjestelmän koko, teho ja tuotto

Aurinkosähköjärjestelmä muodostuu aurinkopaneeleista, invertteristä ja asennukseen kuuluvista kaapeloinneista, kytkimistä ja suojalaitteista. Aurinkopaneeli on käytännössä huoltovapaa ja valmistajat antavat paneeleille tyypillisesti 25 vuoden takuun. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 1 kW paneelin huipputehosta saa vuoden aikana lähes 1 000 kWh energiaa. 1 kW teho taas edellyttää noin 6 m2 paneelipinta-alaa.

Asuinkiinteistöjen katoille voidaan helposti sijoittaa paneeleita muutamasta kilowatista muutamaan kymmeneen kilowattiin saakka kiinteistön koosta riippuen. Optimaalisin paneelin asennussuunta on etelään, mutta paneeleita voidaan järkevästi asentaa tehon olennaisesti putoamatta, vaikkei tuo suunta olisikaan mahdollinen.

Käytännössä tuotanto rajoittuu maaliskuulta lokakuuhun, pimeinä talvikuukausina paneeleista ei juurikaan saa tuottoa. Kesän pitkien valoisten päivien ansiosta vuosituotanto ei kuitenkaan merkittävästi poikkea esimerkiksi Saksassa saatavalta määrältä.

Suunnittelu ja asennus

Aurinkosähköjärjestelmää suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja selvittää, vaatiiko rakentaminen esimerkiksi toimenpideilmoitusta. Ehdot vaihtelevat kunnittain, mutta suuntauksena on liittämisen helpottaminen. Lisäksi pitää olla yhteydessä alueen sähkönjakeluverkon haltijaan, mikäli laitteisto on yhteydessä jakeluverkkoon. Verkkoyhtiö tarkastaa, että laitteisto voidaan liittää ilman, että se aiheuttaa haittaa jakeluverkkoon.

Aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen erikoistuneita yrityksiä on lukuisia. Kyseessä on sähköasennustyö, jolloin yrityksellä tulee olla sähköurakointioikeudet. Yleensä hankinta kannattaa tehdä kokonaishankintana, jolloin toimittaja vastaa kaikesta eikä tule ongelmia esimerkiksi urakkarajojen suhteen. Korjausrakentamiskohteissa on mahdollista hyödyntää kotitalousvähennystä.

Urakointioikeudet omaavien sähköurakoitsijoiden yhteystiedot tästä palvelusta